Den Frie Bibel

Jobs bog, kapitel 12

Den retfærdige er til spot mens den ugudelige er tryg

12:1Da svarede Job:
12:2»I er virkelig et folk,
med jer uddør visdom!
12:3Også jeg har forstand som I,
jeg står ikke tilbage for jer,
og hvem ved ikke dette?
12:4Til spot for mine venner – det er jeg:
›Han råbte til Gud, og han svarede ham!‹
Til spot er den retfærdige, den retsindige!
12:5Foragt for ulykke, sådan tænker den sikre,
et slag er nok til den vaklendes fod.
12:6Voldsmænd har deres telte i fred,
i sikkerhed er de som gør Gud vred,
de som tror at have Gud i deres hånd.

Den Almægtige styrer alt efter sin vilje

12:7Men spørg dog dyrene, de skal undervise dig,
himlens fugle, de skal fortælle dig det,
12:8eller tal til jorden, og den skal belære dig,
og havets fisk skal oplyse dig!
12:9Hvem ved ikke alt dette,
at det er HERRENS hånd som har gjort dette.
12:10I hans hånd er alle levendes liv
og ethvert menneskes livsånde.
12:11Skal øret ikke prøve ordene
ligesom ganen smager på maden?
12:12Hos de ældre er visdom,
og høj alder giver indsigt.
12:13Hos dem er visdom og styrke,
hos dem er råd og indsigt.
12:14Se, han river ned, men der bygges ikke op igen,
han lukker til over et menneske, men der åbnes ikke op igen.
12:15Se, han holder vandene tilbage, og de tørrer ud,
han slipper dem løs og de ødelægger jorden.
12:16Hos ham er styrke og dyb visdom,
i hans magt er både den der farer vild, og den der fører vild.
12:17Han er den som leder rådsherrer bort barfodet
og gør dommere til narre.
12:18Han løser kongers bælte
og binder reb om deres lænder.
12:19Han er den som fører præsterne barfodet bort,
og de mægtige styrter han ned.
12:20Han er den som tager mælet fra de betroede,
og han tager indsigt fra de ældste.
12:21Han er den som øser foragt ud over fyrster,
og han løser de mægtiges bælte.
12:22Han er den som afslører det dybeste i mørket,
og han bringer dødsskyggen frem i lyset.
12:23Han er den som gør folkene mægtige, og han lader dem gå til grunde,
han er den som lader folkene brede sig, og han leder dem.
12:24Han er den som tager forstanden fra folkets ledere i landet,
og han lader dem flakke om i en ørken uden vej.
12:25De famler i mørket hvor der ikke er lys,
og han lader dem rave rundt som berusede.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Lydia Nørrelykke Gad
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 27.04.2023