Den Frie Bibel

Jobs bog, kapitel 32

Elihu bebrejder de tre venner

32:1Da holdt disse tre mænd op med at svare Job, fordi han var retfærdig efter sin egen opfattelse 32:2Så blev Elihu fra Buz, som var søn af Barak’el og af Rams slægt, rasende. På Job blev han rasende, fordi han mente at han selv havde mere ret end Gud. 32:3og på hans tre venner blev han rasende fordi de ikke kunne finde noget svar, og de regnede Job for ugudelig.
32:4Men Elihu havde ventet på at Job blev færdig med sit indlæg, for de andre var ældre end han. 32:5Da Elihu så at der ikke var noget svar i de tre mænds taler, blev han rasende. 32:6Så svarede Elihu fra Buz, Barak’els søn, og sagde: »Jeg er ung af år, men I er ældre mænd, derfor holdt jeg mig tilbage og var bange for at dele min forståelse med jer. 32:7Jeg tænkte: ›Lad dagene tale, og de mange år kundgøre visdom!‹ 32:8Dog, Ånden skal være i mennesket og den Almægtiges åndedræt skal gøre ham forstandig; 32:9det er ikke de mange som er vise, eller de gamle der forstår retten. 32:10Derfor siger jeg: ›Hør på mig, også jeg vil dele min forståelse.‹ 32:11Se, jeg ventede på jeres ord, lagde øre til jeres indsigt, indtil I fik tænkt jer frem til de rette ord. 32:12Og jeg har forsøgt at forstå jer, men se, der var ingen af jer som kunne gendrive Job og svare på hans tale blandt jer 32:13så sig ikke: ›Vi har fundet visdom. Gud må feje ham af banen, ikke et menneske.‹ 32:14Men han har ikke rettet sin tale mod mig, og jeg vil ikke svare ham igen med jeres ord. 32:15De er blevet forskrækkede, de kan ikke svare mere, ordene er blevet borte for dem. 32:16Så jeg har ventet, fordi de ikke kan tale. fordi de har stået der, kunne ikke længere svare. 32:17Nu vil jeg også svare med mit bidrag, også jeg vil dele min forståelse, 32:18for jeg er fuld af ord ånden i mit indre trænger sig på 32:19ja, mit indre er som en vin der ikke er åbnet for, som en ny lædersæk sprænges den. 32:20Jeg må tale så jeg kan få luft; jeg må åbne mine læber og svare. 32:21Jeg vil ikke undgå at nogen taber ansigt, og vil ikke smigre noget menneske, 32:22for jeg forstår mig ikke på at smigre, og fordi min skaber ville lade mig tabe med det samme.«
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Nicolai Winther-Nielsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 18.11.2022