Den Frie Bibel

Jobs bog, kapitel 42

Job erkender Guds storhed og ydmyger sig for HERREN

42:1Så svarede Job HERREN:
42:2»Jeg ved at du formår alt,
og ingen plan er umulig for dig.
42:3Hvem er det der tilslører råd uden forstand?
Dog talte jeg, men jeg fattede intet,
det var for forunderligt for mig, jeg forstod intet.
42:4Hør nu og jeg vil tale,
jeg vil spørge dig, og du må svare mig.
42:5Jeg hørte et rygte om dig,
men nu har jeg set dig med egne øjne.
42:6Derfor trækker jeg mine ord tilbage, og jeg fortryder
i støv og aske«.

HERREN går i rette med Jobs venner

42:7Da HERREN havde talt disse ord til Job, sagde HERREN til Elifaz fra Teman: »Jeg er vred på dig og på dine to venner, for I har ikke talt sandt om mig som min tjener Job. 42:8Tag nu 7 tyre og 7 væddere for jer selv og gå så til min tjener Job, og I skal bringe et brændoffer for jer selv, og Job, min tjener, skal gå i forbøn for jer, for ham vil jeg bønhøre og ikke straffe jer for jeres skændsel, for I har ikke talt sandt om mig som min tjener Job.« 42:9Da gik Elifaz fra Teman og Bildad fra Shua og Sofar fra Na’ama, og gjorde som Gud HERREN havde sagt til dem, og HERREN bønhørte Job.

HERRENS velsignelse over Job

42:10HERREN vendte Jobs trængsel, da han gik i forbøn for sine venner. Og HERREN gav Job alt, hvad han havde haft dobbelt igen. 42:11Alle hans brødre og alle hans søstre og alle som kendte ham fra tidligere, kom til ham, de spiste brød sammen med ham i hans hus, og de viste ham medfølelse, og de trøstede ham i al hans lidelse, som HERREN havde bragt over ham, og de gav ham hver en kesita og hver en guldring. 42:12Og HERREN velsignede Jobs liv herefter mere end i begyndelsen, og han fik 14.000 får og 6.000 kameler og 1.000 spand okser og 1.000 æselhopper. 42:13Og han fik 7 sønner og 3 døtre. 42:14Den første kaldte han Jemima, den anden Kesia og den tredje Keren-Happuk, 42:15og der fandtes ingen kvinder så smukke som Jobs døtre i hele landet, og deres far gav dem en arvelod blandt deres brødre. 42:16Job levede yderligere 140 år, og han så sine børn og børnebørn i fire slægtled. 42:17Job døde gammel og mæt af dage.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Lydia Nørrelykke Gad
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 13.04.2023