Den Frie Bibel

Jobs bog, kapitel 36

Elihu lovpriser Guds storhed

36:1Elihu forsatte så med at svare: 36:2»Vær tålmodig med mig lidt endnu, så skal jeg belære dig, for her er endnu en tale om Gud. 36:3Jeg vil bringe min kundskab langt borte fra og yde retfærdighed mod min skaber. 36:4For sandelig, mine ord er ikke løgn, en med fuldkommen viden er hos dig.
36:5Se, Gud er mægtig, og han vil ikke forkaste nogen. Han er mægtig i sin viljestyrke. 36:6Han lader ikke en ugudelig bevare livet, men skaffer de elendige ret. 36:7Han vender ikke sine øjne væk fra den retfærdige, men er hos konger på tronen De bor der for evigt, og han ophøjer dem i ære. 36:8Hvis de bliver lagt i lænker, bliver fanget i lidelsens reb, 36:9da forkynder han dem deres gerninger og deres oprør, at de var overmodige. 36:10Han åbnede deres ører for retledning og sagde at de skulle vende sig bort fra uretfærdighed. 36:11Hvis de da vil høre og tjene ham, ender deres dage i det gode og deres år i velbehag 36:12men hvis de ikke vil høre, da skal de omkomme ved kastespyd og udånde uden kundskab. 36:13De af hjertet gudsfornægtende skaber vrede, de råber ikke til ham når han binder dem. 36:14Deres sjæl dør hen i ungdommen og deres liv som tempelskøgerne. 36:15Han frelser dem midt i deres lidelse og åbner i undertrykkelsen deres ører.
36:16Men han satte dig gennem trængslens åbning ud til det vidtstrakte sted, hvor der ingen begrænsninger er, og til afslapningen ved dit bord, der er fuldt af fede retter. 36:17Men du er fyldt op af retssagen mod den ugudelige, en retssag og lovgivningen holder dig fange. 36:18For vreden, den er for at du ikke skal overbevises af spot, og den store løsesum slå dig ud. 36:19Mon dit råb om hjælp kan ordne det så du undgår trængsel, eller er det hele styrken i din magt? 36:20Du skal ikke længes efter natten for at føre folk op fra deres sted. 36:21Tag dig i agt, vend dig ikke til uret, for den kan du komme til at vælge på grund af lidelsen.
36:22Se, Gud er ophøjet ved sin styrke. Hvem er en lærer som han? 36:23Hvem kunne bebrejde ham hans vej, og hvem kunne sige: ›Du har øvet uret.‹? 36:24Husk på at du skal berømme hans gerning som folk har prist. 36:25Alle mennesker har set den, mennesket kan betragte den på lang afstand. 36:26Se, Gud er stor, og vi kan ikke vide noget om antallet på hans år, ikke en gang ved en undersøgelse! 36:27For han kan trække dråber af vand op og så lede regnen gennem kilder; 36:28når skyerne lader det øse ned, så drypper det på en overflod af mennesker. 36:29Mon nogen forstår udbredelsen af hans skyer, tordenskraldene fra hans hytte? 36:30Se, han spreder lyset over den og dækker havets rødder, 36:31fordi han ved dem udøver sit styre over folkene, giver mad i overflod. 36:32Ved sine håndflader har han skjult lyset, men så befalede han dets lynnedslag. 36:33Dets tordenskrald kan forkynde om ham, også kvæget om at han drager op.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Nicolai Winther-Nielsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 18.11.2022