Den Frie Bibel

Jobs bog, kapitel 36

I sin fjerde tale lovpriser Elihu Guds storhed

36:1Elihu fortsatte med at svare:
36:2»Vær tålmodig med mig lidt endnu, så skal jeg belære dig,
for her er endnu en tale om Gud.
36:3Jeg vil bringe min kundskab langt borte fra,
og jeg vil yde retfærdighed fra min skaber.
36:4For sandelig, mine ord er ikke løgn,
en fuldkommen, fuld af kundskab, er hos dig.
36:5Se, Gud er mægtig, og han ringeagter ikke nogen.
Han er mægtig i forstandens kraft.
36:6Han lader ikke en ugudelig bevare livet,
men skaffer de lidende ret.
36:7Han vender ikke sine øjne væk fra retfærdige,
men han sætter dem på tronen med konger,
og de ophøjes for evigt.
36:8Hvis de bliver lagt i lænker,
bliver fanget i lidelsens reb,
36:9da forkynder han dem deres gerninger og deres overtrædelser,
at de ophøjer sig selv.
36:10Han åbner deres ører for tugten
og siger at de skal vende sig bort fra uretfærdighed.
36:11Hvis de da vil høre og tjene ham,
ender deres dage i lykke
og deres år i velbehag,
36:12men hvis de ikke vil høre, da skal de omkomme ved et kastespyd
og udånde uden kundskab.
36:13De af hjertet gudløse nærer vrede,
de råber ikke om hjælp når han binder dem.
36:14Deres sjæl dør hen i ungdommen,
og deres liv ender som tempelskøgernes.
36:15Han redder den lidende i hans lidelse
og åbner i undertrykkelsen hans ører.
36:16Endog drager han dig gennem trængslens åbning ud til et vidtstrakt sted hvor der ingen begrænsninger er,
og til hvile ved dit bord der er fyldt med fede retter.
36:17Men du er fyldt af dom over den ugudelige,
og dom og retfærdighed holder dig fangen.
36:18For vreden, den er for at du ikke skal lokkes til spot;
og lad ikke en stor løsesum forføre dig!
36:19Mon dit råb om hjælp kan ordne det så du undgår trængsel,
eller kan alle dine kraftanstrengelser?
36:20Du skal ikke længes efter natten
for at føre folk op fra deres sted.
36:21Tag dig i agt, vend dig ikke til uret,
for den kan du komme til at vælge på grund af lidelsen.
36:22Se, Gud er ophøjet ved sin styrke.
Hvem er en lærer som han?
36:23Hvem kan anvise ham hans vej,
og hvem kan sige: ›Du har øvet uret?‹
36:24Husk på at du skal berømme hans gerning
som folk synger om.
36:25Hele menneskeheden har set den,
mennesket kan betragte den på lang afstand.
36:26Se, Gud er stor, og vi kan ikke kende ham
og antallet af hans år er uransagelige!
36:27For han trækker dråber af vand op,
og de siver gennem tågen ned som regn
36:28som skyerne lader øse ned
og dryppe på masser af mennesker.
36:29Mon dog nogen forstår udbredelsen af hans skyer,
tordenskraldene fra hans hytte?
36:30Se, han spreder sit lys over den
og dækker havets rødder.
36:31Ja, ved dem dømmer han folkene;
og ved dem giver han mad i overflod.
36:32Ved sine håndflader skjuler han lyset
og befaler over det hvem det skal ramme.
36:33Dets tordenskrald forkynder om ham,
også kvæget om at han drager op.
          

Vælg kapitel

Henvisninger

v3: 1 Kong 5,9.
v4: Job 1,8. Job 37,16; 1 Sam 2,3.
v6: Job 21,3.
v7: 1 Mos 45,4-9.
v9: Sl 107,10-16.
v10: Job 33,16; Sl 50,17.
v11: Es 1,17-20.
v13: Sl 119,147; Es 58,9; Jon 2,3.
v16: Job 2,3; 2 Krøn 18,31.
v20: Job 7,21; Job 10,18-22; Job 17,13-16.
v22: Es 2,11. Sl 148,13.
v23: Sl 92,16. Job 13,7;
v24: Sl 8. Job 33,27.
v26: Job 33,12; Præd 8,17; Sl 139.
v29: Sl 19,5-6.
v31: Jer 21,12.

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Lydia Nørrelykke Gad
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 30.10.2023