Den Frie Bibel

Jobs bog, kapitel 28

Job viser menneskets evne til at finde de skjulte skatte

28:1Ja, der er en mine til sølvet
og et sted til guldet, som de renser.
28:2Jern tages fra støv,
og sten hældes ud som kobber.
28:3Man gør ende på mørket,
og i hvert et dyb udsøger man
sten i mørket og i det dybeste mulm.
28:4 Man bryder en skakt i wadien fjernt fra beboelse,
glemt af foden,
de hænger der, fjernt fra mennesker svinger de frem og tilbage.
28:5Af jorden kommer der brød,
og nedenunder brydes den op som af ild.
28:6Et sted hvis sten er safir,
og der er støv af guld i det.
28:7Stien kender rovfuglen ikke,
og falkens øje ser den ikke.
28:8Det stolte vildt har ikke betrådt den,
og ingen løve er skredet frem ad den.
28:9Man strækker sin hånd ud mod klippen af flint,
bryder ned fra roden af bjergene.
28:10I klipperne udhugger han gange,
hans øje ser enhver kostbarhed.
28:11Han holder vandstrømme tilbage så de ikke siver ud,
og det skjulte bringer han frem i lyset.

Visdommen har sit udspring i Gud

28:12Men visdommen, hvor finder man den,
og hvor er stedet for indsigt?
28:13Intet menneske kender dens værdi,
og den findes ikke i de levendes land.
28:14Urdybet siger at den ikke er i det,
og havet siger: ›Ikke hos mig!‹
28:1Fint guld kan ikke gives i bytte for den,
og sølv kan ikke vejes af som pris for den.
28:16Den kan ikke vejes imod guld fra Ofir,
imod kostbar shohamsten eller safir.
28:17Hverken guld eller glas kan sammenlignes med den,
ej heller kan den byttes med ting af fineste guld.
28:18Koraller og krystaller nævnes ikke.
At drage visdom op er mere værd end koraller.
28:19Den kan ikke sammenlignes med topas fra Etiopien,
den kan ikke vejes imod rent guld.
28:20Visdommen, hvor kommer den fra,
og hvor er stedet for indsigt?
28:21Den er skjult for øjnene af alt levende;
og for himlens fugle er den skjult.
28:22Afgrunden og døden siger:
›Med vore ører har vi hørt et rygte.‹
28:23Gud forstår dens vej,
og han kender dens sted.
28:24For han ser til jordens ender,
under hele himlen ser han.
28:25Da han bestemte vindens vægt
og udmålte vandet med et mål,
28:26da han fastsatte en bestemmelse for regnen
og en vej for lynenes lyde,
28:27da så han på den, og opregnede den;
han satte den i værk, og han udforskede den også.
28:28Og han sagde til mennesket:
›Se, frygt for Herren det er visdom,
og at vende sig bort fra det onde det er forstand!‹«
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Lydia Nørrelykke Gad
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 29.06.2023