Den Frie Bibel

Jobs bog, kapitel 22

Elifaz fordømmer i sin tredje tale Jobs ondskab

22:1Da svarede Elifaz fra Teman:
22:2»Kan en stærk mand være til gavn for Gud
ja, kan en der har indsigt, være i harmoni med ham?
22:3Har den Almægtige glæde af at du er retfærdig,
eller er det en gevinst for ham at du gør dine veje fuldkomne?
22:4Er det på grund af din gudsfrygt at han irettesætter dig
og kommer med dig for retten?
22:5Er din ondskab ikke stor,
og er der ingen ende på dine overtrædelser?
22:6For du tog pant af dine brødre uden grund,
og du tog klæderne af de nøgne.
22:7Du gav ikke den trætte vand at drikke,
og den sultne afviste du at give brød.
22:8Men den mand hvis arm var stærk, han havde jorden,
og den ansete boede på den.
22:9Enkerne sendte du tomhændet bort, og de faderløses arme blev knust.
22:10Derfor er der fælder hele vejen rundt om dig,
og en pludselig rædsel har grebet dig,
22:11endog et mørke så du ikke kan se,
og en flod af vand dækker dig.

Gud rammer de uretfærdige

22:12Er Gud ikke højt i himlen,
og se de øverste stjerner, de er virkelig højt oppe!
22:13Du siger: ›Hvad ved Gud?
Kan han dømme gennem et tykt mørke?‹
22:14Skyerne er et skjulested for ham så han ikke ser,
og på himmelhvælvingen vandrer han omkring.
22:15Vil du holde dig til den ældgamle sti
som uretfærdige mænd trådte?
22:16De som blev grebet i utide,
deres fundament blev skyllet væk af floden.
22:17De som sagde til Gud: ›Gå bort fra os!‹
Hvad kan den Almægtige gøre for os,
22:18skønt han fyldte deres huse med godt;
men de ugudeliges råd er langt fra mig.
22:19De retfærdige ser det og glæder sig;
og den uskyldige spotter dem.
22:20Sandelig vore modstandere udslettes,
og ild fortærer deres overflod!

Elifaz formaner Job til omvendelse

22:21Forlig dig med Gud
og og få fred med ham,
ved dette vil dit udbytte blive godt!
22:22Tag imod belæring fra hans mund,
læg hans ord i dit hjerte!
22:23Hvis du vender dig mod den Almægtige, vil du blive bygget op,
hvis du fjerner uretfærdighed fra dit telt,
22:24læg da guldet i støvet
og Ofir-guldet i klippen ved wadierne.
22:25Så skal den Almægtige være dit guld,
og det kostbareste sølv for dig.
22:26For da skal du glæde dig over den Almægtige,
og du skal løfte dit ansigt mod Gud.
22:27Du skal bønfalde ham, og han vil høre dig,
og du vil indfri dine løfter.
22:28Hvad du beslutter, lykkes for dig,
og lyset skal skinne på dine veje.
22:29Når mennesker bliver ydmyget vil du sige: ›Bliv ophøjet!‹
Han frelser den der har slået øjnene ned.
22:30Han udfrier den skyldige,
f og ved dine hænders renhed bliver han reddet.«
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Lydia Nørrelykke Gad
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 07.06.2023