Den Frie Bibel

Jobs bog, kapitel 33

Elihu kommenterer Jobs taler

33:1»Men altså, lyt dog, Job, her kommer min tale, og alle mine ord skal du lægge øre til! 33:2Se nu, jeg har åbnet munden, min tunge taler i min mund. 33:3Min tale kommer lige fra hjertet og mine læber taler ligeud om det jeg ved. 33:4Guds Ånd har skabt mig, og den Almægtiges livsånde holder mig i live. 33:5Hvis du kan, Så skal du svare mig igen, ret ordene mod mig, stå frem! 33:6Se, jeg er en taler som dig over for Gud, også jeg blev klemt ud af en klump ler. 33:7Se, du må ikke forfærdes af rædsel for mig, og jeg vil ikke lægge noget hårdt pres på dig.
33:8Men du sagde i mit påhør, og jeg hørte ordene tydeligt: 33:9›Jeg er ren, uden oprør, jeg er rituelt renset, og der er ingen skyld ved mig 33:10Se, han finder anklagepunkter hos mig han regner mig som sin fjende. 33:11Han har lagt mine fødder i blokken og vogter på alle mine stier.‹ 33:12Se, det har du ikke ret i! Jeg vil svare dig at Gud er større end et menneske. 33:13Hvorfor rejser du en anklage mod ham fordi han ikke svarer dig med et eneste ord?
33:14For Gud taler jo på én måde, og så på en anden, men man kan ikke spore det. 33:15I drømme, i nattesyn, når den dybe søvn falder over folk, når de slumrer på sengen, 33:16da åbner han menneskenes ører og sætter sit rullesegl på dem med advarsler 33:17for at bringe et menneske bort fra en handling og hovmod væk fra en mand, 33:18Han skåner hans sjæl fra graven og hans liv fra at ende for et kastespyd. 33:19Han irettesættes ved smerter på sit leje og vedholdende uro i benene 33:20så han mister lysten til det daglige brød og lækker mad. 33:21Hans legeme sygner hen i ukendelighed og nu stikker de knogler ud, der ikke før kunne ses. 33:22Hans sjæl nærmer sig graven og hans liv til dødens kræfter 33:23Hvis der da ved siden af ham er en engel, en udsending, en af de tusinde, til at meddele et menneske om dets oprigtighed. 33:24og han forbarmer sig over det og siger: ›Befri ham fra at gå ned i graven. Jeg har fundet en løsesum.‹ 33:25Da skal hans legeme blive sundere end i ungdommen, han får sine unge år tilbage. 33:26Han kan bede til Gud, – han havde jo fundet behag i ham og mødt ham under fryderåb, og han havde bekræftet et menneskes retfærdighed. 33:27Han skal kigge på mennesker – så sagde han: ›Jeg har syndet og fordrejet retten, men det er ikke blevet gengældt mig. 33:28Han har befriet min sjæl fra at gå ned i graven, og mit liv skal se på lyset.‹ 33:29Se, alle disse ting gør Gud to, tre gange ved en mand 33:30for at føre ham tilbage fra graven så han ser lyset i live.
33:31Mærk dig det, Job! Hør mig. Ti stille, så jeg kan tale. 33:32Hvis der findes ord da svar mig igen; meddel dem, for jeg har lyst til at give dig ret. 33:33Hvis der ikke findes nogen, så er det dig der skal høre på mig. Ti stille, så jeg kan lære dig visdom!«
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Nicolai Winther-Nielsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 18.11.2022