Den Frie Bibel

Jobs bog, kapitel 33

Elihu understreger sin oprigtighed over for Job

33:1»Men altså, lyt dog, Job, her kommer min tale,
og alle mine ord skal du lægge øre til!
33:2Se nu, jeg har åbnet munden,
min tunge taler i min mund.
33:3Min tale kommer fra et oprigtigt hjerte,
og mine læber taler
ærligtom det jeg ved.
33:4Guds ånd har skabt mig,
og den Almægtiges livsånde holder mig i live.
33:5Hvis du kan, svar mig,
ret ordene mod mig, stå frem!
33:6Se, jeg er som din mund over for Gud,
også jeg er formet af ler.
33:7Se, du må ikke forfærdes af rædsel for mig,
og jeg vil ikke lægge noget hårdt pres på dig.

Elihu forkaster Jobs påstand om uskyld

33:8Dog, du sagde i mit påhør,
og jeg hørte ordene tydeligt:
33:9›Jeg er ren, uden overtrædelser,
jeg er pletfri, og der er ingen skyld ved mig.
33:10Se, han finder anklagepunkter hos mig,
han regner mig som sin fjende.
33:11Han lægger mine fødder i blokken
og vogter på alle mine stier.‹
33:12Se, det har du ikke ret i! Jeg vil svare dig
at Gud er større end et menneske.
33:13Hvorfor rejser du anklage mod ham
fordi han ikke svarer alle ord fra et menneske?
33:14For Gud taler jo på én måde,
og så på en anden, men man bliver ikke klar over det.
33:15I drømme, i et nattesyn,
når en dyb søvn falder over folk,
når de slumrer på sengen,
33:16da åbner han menneskenes ører
og standser dem med en advarsel
33:17for at bringe et menneske bort fra en handling
og for at dække over en mands hovmod.
33:18Han skåner hans sjæl for graven
og hans liv for at ende for et kastespyd.
33:19Han tugtes ved smerter på sit leje
og en konstant uro i hele kroppen,
33:20så han mister lysten til det daglige brød
og lækker mad.
33:21Hans legeme sygner hen til ukendelighed,
og hans knogler stikker ud, før kunne de ikke ses.
33:22Hans sjæl nærmer sig graven
og hans liv dødens kræfter.

Gud udfrier fordi han betaler løsesummen

33:23Hvis der da ved siden af ham er en engel,
en udsending, én ud af tusinde,
til at meddele et menneske om dets oprigtighed,
33:24og han forbarmer sig over det og siger:
›Frels ham fra at gå ned i graven.
Jeg har fundet en løsesum.‹
33:25Da bliver hans legeme sundere end i ungdommen,
han får sine unge år tilbage.
33:26Han beder til Gud, og han har behag i ham,
og han ser hans ansigt under fryderåb,
og han bekræfter for mennesket dets retfærdighed.
33:27Han synger for mennesker og siger:
›Jeg har syndet og fordrejet retten,
men det er ikke blevet gengældt mig.
33:28Han har befriet min sjæl fra at gå ned i graven,
og mit liv skal se på lyset.‹
33:29Se, alle disse ting gør Gud
to, tre gange ved en mand
33:30for at føre ham tilbage fra graven
så han oplyses af livets lys.

Elihu opfordrer Job til at lytte og svare

33:31Mærk dig det, Job! Lyt til mig!
Ti stille, så jeg kan tale!
33:32Hvis der findes ord, da svar mig!
Meddel dem, for jeg har lyst til at give dig ret!
33:33Hvis der ikke findes nogen, så er det dig der skal høre på mig.
Ti stille, så jeg kan lære dig visdom!«
          

Vælg kapitel

Henvisninger

v3: Job 6,25; 5 Mos 9,5; 1 Krøn 29,17.
v4: Job 32,8.
v6: 2 Mos 4,11-16.
v7: Job 13,21; Job 23,15.
v9: Job 13,23. Job 9,21; Job 10,7; Job 11,4; Job 16,17; Job 23,7; Job 31. Job 7,21; Sl 18,21-27.
v10: Job 13,23. Job 13,24; Job 19,11.
v11: Job 13,27.
v12: Job 9; Job 5,9; Job 11,7-11; Job 25,1-3.
v13: Job 9,3.
v14: Job 33,29. Sl 62,12. Job 33,27; Job 34,29 Job 35,5.
v15: 1 Mos 40; 1 Mos 41,32. Job 4,13.
v16: Ruth 4,4; 1 Sam 20,2; 1 Sam 9,15; 2 Sam 7,27; Job 36,10. Job 4,12
v17: Ordsp 16,18.
v18: Job 17,14.
v19: Job 5,17.
v21: Job 19,20; Es 12,1.
v23: Sl 34,7-8. Job 9,33; Job 16,19; Job 19,25.
v24: 2 Mos 30,12-16.

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Lydia Nørrelykke Gad
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 30.10.2023