Den Frie Bibel

Jobs Bog, kapitel 38

Gud åbenbares for Job og straffer hans formastelige tale.

38:1HERREN svarede Job ud af stormen og sagde: 38:2»Hvem er den som formørker rådgivning med ord uden forstand? 38:3Gør dig klar til handling som en mand, så vil jeg spørge dig, og du skal undervise mig!

Gud forholder Job sine store og forfærdelige gerninger ved skabelse, forsyn og regering i himmel, luft, jord og hav, gerninger som Job ikke ville kunne fatte. Herved vil Gud føre ham til ydmyghed og til at erkende sin ubetænksomhed ved at dømme Guds gerninger.

38:4Hvor var du da jeg lagde jordens fundament? Sig frem, hvis du har indsigt. 38:5Hvem har sat målene for den så du forstår det? Hvem spændte snoren ud over den? 38:6Hvad er dens piller sænket ned på? Eller hvem har lagt dens hjørnesten 38:7dengang morgenstjernerne sang i flok, og alle Guds børn råbte af glæde? 38:8Og hvem lukkede for havet med døre da det vældede ud af moderlivet, 38:9dengang jeg gjorde skyen til dets klædning og tæt mørke til dets svøb, 38:10da jeg afstak min grænse for det og satte portslå og døre i 38:11og sagde: ›Hertil skal du komme og ikke længere. Her skal der være sat grænse for dine stolte bølger‹? 38:12Har du i dine dage givet befaling til morgenen? Har du forstået morgenrødens sted 38:13så du kan gribe fat i jordens hjørner og så ryste de ugudelige bort fra den. 38:14Den forvandles ligesom det ler et segl trykkes ned i, eller som tøj der afslører formerne. 38:15De ugudelige fratages deres lys, og en løftet arm sønderbrydes. 38:16Er du kommet til havets kilder? Og har du vandret på verdenshavets bund? 38:17Har dødens porte vist sig for dig? Eller ser du det dybe mørkes port? 38:18Har du indsigt i jordens bredde? Fortæl det hvis du kender det alt sammen! 38:19Hvor er vejen til der hvor lyset bor, og mørke – hvor er dets sted, 38:20så du kan bringe det til dets område, og så du kan kende stierne til dets hus? 38:21Du ved det, for du blev født den gang, og dine dages tal er stort! 38:22Er du kommet til sneens forrådskamre, eller har du set haglenes forrådskamre, 38:23som jeg har gemt til trængselstider, til stridens og krigens dag? 38:24Hvor er den vej hvor lyset deler sig, hvor østenvinden spreder sig over jorden? 38:25Hvem lavede kanal til regnskyl og vej for tordensky 38:26for at lade det regne på land hvor der ingen er, i ørken hvor intet menneske er, 38:27for at mætte øde og ødelagt land og få græsset til at spire frem? 38:28Har regnen en far? Eller hvem har avlet duggens dråber? 38:29Fra hvis moderliv er hagl kommet ud? Og rimfrosten fra himlen – hvem fødte den? 38:30Vandet skjuler sig som om det var en sten, og verdensdybets overflade lukkes til. 38:31Kan du binde Syvstjernens lænker eller løse Orions reb? 38:32Kan du lade Venus komme frem til dens tid? Eller føre Storebjørn med dens unger frem? 38:33Kender du himlens love? Eller kan du bestemme dens herredømme over jorden? 38:34Kan du hæve din stemme til skyerne så vandmasserne dækker dig? 38:35Kan du sende lynene ud så de farer frem, så de siger til dig: ›Se, her er vi‹? 38:36Hvem lagde visdom i hjertets inderste? Eller hvem gav forstand i tanken? 38:37Hvem kan tælle skyerne med visdom? Og himlens vandsække – hvem tømmer dem 38:38når støv flyder sammen til en hård masse, og jordknolde hænger sammen?
38:39Jager du bytte til en hunløve og mætter de grådige løveunger 38:40når de gemmer sig i deres huler eller ligger på lur i buskadset? 38:41Hvem skaffer ravnen dens føde når dens unger skriger til Gud, når de flakker rundt uden føde?
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen og Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 20.01.2022