Den Frie Bibel

Jobs bog, kapitel 26

Job anerkender Guds ufattelige majestæt

26:1Da svarede Job:
26:2»Hvor har du hjulpet den der er uden kraft,
du har frelst den arm som ingen styrke har!
26:3Hvor har du rådgivet den der er uden visdom,
og i overflod kundgjort indsigt!
26:4For hvem har du kundgjort ordene,
og hvis ånd er udgået fra dig?
26:5De dødes ånder skælver under vandene og alle deres beboere.
26:6Dødsriget ligger nøgent foran ham,
og afgrunden er utildækket.
26:7Han breder norden ud over den golde jord,
han hænger jorden op på intet.
26:8Han binder vandet ind i sine skyer,
og skyen under dem brister ikke.
26:9Han spærrer for synet af tronen,
han breder sin sky ud over den.
26:10Han har trukket en cirkulær grænse over vandenes overflade helt til grænsen mellem lys og mørke.
26:11Himmelens søjler vakler,
og de undrer sig over hans irettesættelse.
26:12Ved sin magt bringer han havet i oprør,
og med sin indsigt knuser han Rahab.
26:13Ved hans åndepust bliver himlen klar,
hans hånd gennemborer den flygtende slange.
26:14Se, disse er de yderste grænser af hans veje::
Hvor svag er den hvisken vi hører om ham,
og hans kræfter i tordenen, hvem forstår dem?«
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Lydia Nørrelykke Gad
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 12.06.2023