Den Frie Bibel

Jobs bog, kapitel 13

Job advarer vennerne om Guds straf over uret og svig og beder dem tie stille

13:1Se, alt dette har mit øje set,
mit øre hørt og lagt mærke til.
13:2Ligesom I ved, ved jeg det også,
jeg står ikke tilbage for jer.
13:3Dog, jeg vil tale til den Almægtige,
og jeg ønsker at forsvare mig over for Gud.
13:4Dog, I som smører med løgn,
uduelige læger er I alle sammen!
13:5Gid I ville tie fuldstændig stille,
det ville være visdom fra jer!
13:6Hør min begrundelse
og agt på mine læbers begæringer!
13:7Vil I forsvare Gud med uret,
vil I forsvare ham med svig?
13:8Vil I tage parti for ham
eller føre sag for Gud?
13:9Vil det være godt for jer når han ransager jer,
eller kan I narre ham som man narrer et menneske?
13:10Han vil virkelig irettesætte jer
hvis I i det skjulte tager parti.
13:11Vil hans ophøjethed ikke overvælde jer,
og hans rædsel ikke falde over jer?
13:12Det I husker, er ordsprog af aske;
Jeres bolværk er som bolværk af ler.
13:13Ti stille over for mig, og lad mig tale,
og så må der komme over mig hvad der vil!
13:14Hvorfor skal jeg bære mit kød med mine tænder
og lægge mit liv i min egen hånd?

Selvom den Almægtige slår mig, vil jeg stole på ham!

13:15Se, slår han mig ihjel, vil jeg håbe på ham,
jeg vil blot retfærdiggøre mine veje for hans ansigt.
13:16Og dette skal være min redning,
for ingen gudløs træder frem for hans ansigt.
13:17Lyt nøje til min tale,
og må mit anliggende nå ind i jeres ører!
13:18Se, jeg har fremlagt en sag,
jeg ved at jeg har ret.
13:19Hvem vil gå i rette med mig?
For nu vil jeg tie stille og udånde.
13:20Kun to ting må du undlade at gøre med mig,
ellers vil jeg skjule mig for dit ansigt!
13:21Fjern din hånd fra mig,
og lad ikke din rædsel overvælde mig!
13:22Kald på mig, og jeg skal svare dig,
eller jeg skal tale, og så svar du mig!
13:23Hvor mange overtrædelser og synder har jeg?
Vis mig min overtrædelse og min synd!
13:24Hvorfor skjuler du dit ansigt for mig
og regner mig for din fjende?
13:25Skræmmer du et blad der blæser væk,
og forfølger du et tørt strå?
13:26For du foreskriver bitre ting over mig,
og du lønner mig for min ungdoms overtrædelser.
13:27Du lægger mine fødder i blokken.
Du vogter på alle mine stier,
du afsætter mærker på mine fodsåler
13:28og dette mod en der tæres bort som råddent træ,
som tøj et møl æder op.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Lydia Nørrelykke Gad
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 22.05.2023