Den Frie Bibel

Jobs Bog, kapitel 19

19:23Gid mine ord dog måtte blive skrevet ned. Gid de måtte blive nedfældet i en bog. 19:24Måtte de med en jerngriffel og med bly blive indhugget i klippen til evig tid! 19:25Men jeg ved at min løser lever, og til sidst skal han stå op over støvet. 19:26Og når min hud således er skrællet af, skal jeg ud fra mit kød skue Gud, 19:27som jeg skal skue som den der er på min side, og som mine øjne skal se, og han er ikke en fremmed. Mit indre fortæres af længsel!
          

Vælg kapitel

1 2 5 19 38

Vælg kapitel

1 2 5 19 38

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen og Christian Canu Højgaard
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 13.09.2021