Den Frie Bibel

Jobs Bog, kapitel 19

19:23Gid mine ord dog måtte blive skrevet ned. Gid de måtte blive nedfældet i en bog. 19:24Måtte de med en jerngriffel og med bly blive indhugget i klippen til evig tid! 19:25Men jeg ved at min løser lever, og til sidst skal han stå op over støvet. 19:26Og når min hud således er skrællet af, skal jeg ud fra mit kød skue Gud, 19:27som jeg skal skue som den der er på min side, og som mine øjne skal se, og han er ikke en fremmed. Mit indre fortæres af længsel!
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen og Christian Canu Højgaard
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 13.09.2021