Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 11

Isajs rodskud

11:1Men der skal spire en kvist frem af Isajs stub,
og et skud fra hans rødder skal bære frugt.
11:2Og HERRENS Ånd skal hvile over ham,
visdoms og indsigts Ånd,
råds og styrkes Ånd,
den Ånd der giver kundskab og frygt for HERREN.
11:3Hans glæde skal være i frygt for HERREN,
og han skal ikke dømme efter det hans øjne ser,
og ikke fælde dom efter det hans ører hører.
11:4Men han skal dømme ringe med retfærdighed
og fælde dom med retfærdighed for landets elendige;
han skal slå jorden med sin munds stav
og dræbe gudløs med sine læbers ånde.
11:5Retfærdighed skal være hans hofters bælte
og trofastheden hans lænders bælte.
11:6Ulv skal bo sammen med lam,
og panter ligge sammen med kid;
kalv og ungløve og fedekalv skal være sammen,
og en lille dreng skal vogte dem.
11:7Ko og bjørn skal græsse,
deres unger skal ligge sammen,
og løve skal æde strå som oksen.
11:8Spædbarn skal lege over giftslangens hul
og hen over hugormens hule
skal fravænnet barn stikke sin hånd.
11:9De skal ikke gøre ondt og ikke ødelægge på hele mit hellige bjerg,
for landet er fuldt af kundskab om HERREN,
som vandene dækker havets bund.

Profeti om Israels hjemkomst og genrejsning

11:10Det skal ske på den dag
at Isajs rodskud, der står som et banner for folkeslag
– til ham skal folkene søge,
og hans bolig skal være herlig.
11:11Og det skal ske på den dag
at Herren igen, for anden gang, skal række sin hånd ud
for at løskøbe den rest af sit folk
som er tilbage fra Assyrien og Egypten,
fra Pathros, Nubien, Elam,
Sinear, Hamat og fra havets øer.
11:12Og han skal rejse et banner for folkene
og samle Israels fordrevne
og bringe Judas spredte sammen
fra jordens fire hjørner.
11:13Efraims skinsyge skal forsvinde,
og Judas fjendskab skal udryddes;
Efraim skal ikke være skinsyg på Juda,
og Juda skal ikke være fjendtlig mod Efraim.
11:14Men de skal flyve ind på filistrenes skuldre imod vest,
sammen skal de plyndre østens sønner.
Edom og Moab skal blive et bytte for deres hånd,
og Ammons sønner skal blive deres undersåtter.
11:15HERREN skal lægge band på Egypterhavets vig
og svinge sin hånd ud over floden med sin Ånds glød,
og han skal splitte den til syv bække,
så man kan gå over med sko.
11:16Og der skal være en ryddet vej for den rest af hans folk
der bliver tilbage fra Assyrien,
ligesom der var for Israel
den dag det drog op fra Egyptens land.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 27.01.2023