Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 11

Esajas profeterer om Messias, der skal fødes i Isajs slægt, være udrustet med Åndens herlige gaver, oprette sit rige ved sit ord og stifte fred imellem sin menigheds lemmer.

11:1Og der skal spire et skud af Isajs stub frem, og en kvist af hans rødder skal bære frugt. 11:2Og HERRENS Ånd skal hvile over ham, visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, den Ånd der giver kundskab om HERREN og frygt for ham. 11:3Og hans lyst skal være i frygt for HERREN, og han skal ikke dømme efter det hans øjne ser, og ikke holde rettergang efter det hans ører hører. 11:4Men han skal dømme de ringe med retfærdighed og holde rettergang med oprigtighed over de lidende i landet; og han skal slå jorden med sin munds ris og dræbe den ugudelige med sine læbers ånde. 11:5Og retfærdighed skal være bæltet han har om livet, og trofasthed bæltet om hans hofter. 11:6Og ulven skal gå sammen med lammet og panteren ligge sammen med kiddet; kalven og løven og fedekvæget skal holde til sammen, og en lille dreng skal vogte dem. 11:7Og koen og bjørnen skal græsse sammen, deres unger skal ligge sammen, og løven skal æde strå som oksen. 11:8Og det diende barn skal lege ved øglens hul og det fravænnede barn stikke sin hånd hen til basiliskens hule. 11:9De skal ikke gøre noget ondt og ikke ødelægge noget på hele mit hellige bjerg, for jorden er fuld af kundskab om HERREN ligesom vandet dækker havets bund.

Messias skal omvende hedningerne, samle jøderne og frelse dem fra deres fjender, som det skete da de drog ud af Egyptens land.

11:10Og det skal ske på den dag at hedningerne skal spørge efter Isajs rod, der står som et banner for folkene, og hans hvilested skal være herlighed. 11:11Og det skal ske på den dag at Herren igen, for anden gang, skal række sin hånd ud for at vinde den rest af sit folk tilbage som skal blive til overs fra Assyrien og Egypten og fra Pathros og fra Etiopien og fra Elam og fra Sinear og fra Hamath og fra øerne i havet. 11:12Og hans skal rejse et banner for hedningerne og samle de fordrevne af Israel sammen og samle de spredte af Juda fra jordens fire hjørner. 11:13Og Efraims misundelse skal forsvinde, og Judas fjender skal udryddes; Efraim skal ikke være misundelig på Juda, og Juda skal ikke presse Efraim. 11:14Men de skal flyve ind på filistrenes skuldre imod vest, de skal sammen røve fra dem der bor imod øst. Edom og Moab skal blive et bytte for deres hånd, og Ammons børn skal vise dem lydighed. 11:15Og HERREN skal lægge band på vigen ved Egyptens havbugt og række sin hånd ud over floden med sin stærke storm, og han skal splitte den i syv bække så man kan gå over med sko. 11:16Og der skal være en ryddet vej for den rest af hans folk der skal blive til overs fra Assyrien, ligesom der var for Israel den dag det drog op fra Egyptens land.

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 10.08.2016