Den Frie Bibel

Esajas, kapitel 40

Esajas profeterer om, at evangeliet skal prædikes, og om, at HERREN forkynder, hvad der skal prædikes, og om hyrden, der skal vogte sin hjord, 1-11; han taler om Guds almagt, visdom og styrke og om, at ingenting kan sammenlignes med ham, 12-25; han irettesætter dem, der ikke vil stole på HERRENS hjælp og store magt, 26-31.

40:1Trøst, trøst mit folk, siger jeres Gud; 40:2tal kærligt til Jerusalem og råb til den, at dens kamp er til ende, at dens skyld er betalt, at den har fået dobbelt af HERRENS hånd uanset alle dens synder. 40:3Der er en stemme af en, der råber i ørkenen: »Gør HERRENS vej klar, jævn vores Guds banede vej på den ujævne mark! 40:4Hver dal skal hæves, og hvert bjerg og hver høj skal sænkes; og det, der er bakket, skal blive jævnt, og det takkede skal blive som en slette. 40:5Og HERRENS herlighed skal åbenbares; og alt kød skal sammen se det; for HERRENS mund har talt.« 40:6Der er en stemme af en, der siger: »Råb!« og der svares: »Hvad skal jeg råbe?« »Alt kød er hø, og al dets ynde er som en blomst på marken. 40:7Høet bliver tørt, blomsterfloret visner; for HERRENS ånde blæser på det, ja, sandelig er folket hø. 40:8Høet bliver tørt, blomsten visner, men vores Guds ord består evigt.« 40:9Du, der bringer at godt budskab til Zion, stig op på et højt bjerg! Du, der bringer et godt budskab til Jerusalem, hæv din stemme med kraft, hæv den, og frygt ikke; sig til Judas byer: »Se, jeres Gud!« 40:10Se Herren HERREN skal komme med styrke, og hans arm hersker for ham; se, hans løn er med ham, og gengældelsen fra ham er for hans ansigt. 40:11Som en hyrde skal han vogte sin hjord, samle lammene i sin arm og bære dem i sit skød; han skal lede de får, der giver die.
40:12Hvem har målt vandet med sin hule hånd? og afmålt himlen i fingerspand? og samlet jordens støv i litermål? Hvem har vejet bjergene med vægt og højene på vægtskåle? 40:13Hvem har udmålt HERRENS Ånd, og hvem har som hans rådgiver undervist ham? 40:14Har han spurgt nogen rådgiver, der har givet ham forstand og lært ham rettens vej og lært ham kundskab og undervist ham om visdommens vej? 40:15Se, folkeslag regnes af ham for en dråbe i en spand og for et støvgran i vægtskålen; se, øer hæver han op som fint støv. 40:16Og Libanon er ikke nok til brændsel og dets dyr ikke nok til brændoffer. 40:17Alle folkeslag er som intet for ham; de regnes af ham for intet og for tomhed. 40:18Hvem vil I da sammenligne Gud med? Eller med hvilken lignelse vil I beskrive ham? 40:19En mester støber et billede, og en guldsmed beslår det med guld, og en anden guldsmed støber sølvkæder. 40:20Den, der er for fattig til sådan en gave, udvælger træ, der ikke rådner; han finder en dygtig mester til at lave et billede, der ikke vakler. 40:21Vil I ikke forstå? Vil I ikke høre? Er det ikke forkyndt for jer fra begyndelsen? Har I ikke forstået, hvem jordens grundvold er lagt af? 40:22Han er den, der sidder oven over hele jorden, og de, der bor på den, er som græshopper; han, der spænder himlene ud som et tyndt tæppe og breder dem ud som et telt til at bo i; 40:23han, der gør fyrsterne til intet og gør jordens dommere til tomme navne. 40:24Knap er de plantet, knap er de sået, og knap har deres stub slået rod i jorden, så blæser han på dem, og de bliver tørre, og en storm fører dem bort som halm. 40:25Hvem vil I da sammenligne mig med, hvem skulle jeg ligne? Siger den Hellige.
40:26Løft jeres øjne imod det høje og se: Hvem skabte disse ting? Han, der fører deres hær frem efter tal; han kalder dem alle ved navn; på grund af hans vældige magt og store kraft mangler der ikke én. 40:27Hvorfor vil du, Jakob, sige, og du, Israel, sige sådan: »Min vej er skjult for HERREN, og min ret går forbi min Gud.« 40:28Ved du ikke, eller har du ikke hørt det? En evig Gud er HERREN, han har skabt jordens ender, han kan ikke blive træt, og heller ikke vansmægte; hans forstand er uransagelig. 40:29Han giver den trætte kraft og øger styrken hos den, der ingen kræfter har. 40:30De unge skal blive trætte og vansmægte, og unge mænd skal falde pludseligt. 40:31Men de, der venter på HERREN, skal forny deres kraft, de skal flyve op med vinger som ørnene, de skal løbe og ikke vansmægte, gå fremad og ikke blive trætte.

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 06.06.2018