Den Frie Bibel

Esajas, kapitel 40

Glædesbud til Jerusalem

40:1Trøst, trøst mit folk,
siger jeres Gud;
40:2tal til Jerusalems hjerte
og råb til hende
at hendes kamp er til ende,
at hendes skyld er betalt,
at hun har fået af HERRENS hånd
dobbelt for alle sine synder.
 
40:3En stemme råber:
»I ørkenen
skal I bane HERRENS vej,
I skal jævne
i ødemarken
en banet vej for vor Gud!
40:4Hver dal skal hæves,
og hvert bjerg og hver høj skal sænkes;
det bakkede terræn skal blive til slette
og de ujævne områder til dal.
40:5HERRENS herlighed skal åbenbares,
og alt kød skal sammen se den;
for HERRENS mund har talt.«
 
40:6En stemme siger: »Forkynd!«
Og man siger: »Hvad skal jeg forkynde?«
»Alt kødet er græs,
og al dets ynde er som markens blomst.
40:7Græs bliver tørt, blomst visner,
når HERRENS ånde blæser på det.
ja, sandelig er folket græs!
40:8Græs bliver tørt, blomst visner,
men vores Guds ord vil bestå til evig tid.«
 
40:9Stig op på et højt bjerg, du
Zions glædesbudbringer,
løft din stemme med kraft,
Jerusalems glædesbudbringer,
løft den, frygt ikke;
sig til Judas byer:
»Se, her er jeres Gud!«
40:10Se Herren HERREN,
han skal komme med styrke,
og hans arm hersker for ham.
Se, hans løn er med ham,
og hans fortjeneste er foran ham.
40:11Som en hyrde
skal han vogte sin hjord,
samle lammene i sin arm
og bære dem ved sit bryst;
han skal lede de diegivende får.

Guds storhed

40:12Hvem har målt vand i sin hule hånd,
og udmålt himlen i fingerspand,
og afmålt jordens støv i litermål,
og vejet bjerge på en vægt
og høje på vægtskåle?
40:13Hvem har retledt HERRENS Ånd,
og som hans rådgiver belært ham?
40:14Hos hvem har han fået rådgivning,
så han skulle give ham indsigt
og lære ham om den rette sti
og lære ham kundskab
og belære ham om indsigtens vej?
40:15Se, folkeslag er som en dråbe fra en spand
og regnet som støv i vægtskåle!
Se, øer hæver han op som fint støv!
40:16Og Libanon er ikke nok til brændsel,
og dets vildt er ikke nok til brændoffer.
40:17Alle folkeslagene er som intet for ham;
som intethed og for tomhed regnes de af ham.
40:18Med hvem vil I sammenligne Gud?
Og hvilken skikkelse vil I sammenligne med ham?
40:19Gudebilledet har en håndværker støbt;
og en guldsmed beklæder det med guld
og støber sølvkæder.
40:20Den der er fattig på offergave, udvælger træ der ikke rådner;
en dygtig håndværker udsøger han sig
til at opstille et gudebillede der ikke vakler.
 
40:21Ved I ikke? Hører I ikke?
Er det ikke forkyndt for jer fra begyndelsen?
Har I ikke forstået
jordens grundlæggelse?
40:22Han er den der troner oven over jordens kreds,
mens de der bor på den, er som græshopper;
han spænder himlen ud som et slør
og har bredt den ud som et telt til at bo i.
40:23Han der gør fyrster til intet, har gjort jordens dommere til tomhed.
40:24Ja, knap er de plantet, knap er de sået,
knap har deres stikling slået rod i jorden,
så blæser han også på dem så de bliver tørre,
og en storm fører dem bort som strå.
 
40:25»Med hvem vil I sammenligne mig
så jeg skulle være hans lige?«
siger den Hellige.
40:26Løft jeres øjne imod det høje, og se:
Hvem skabte disse ting?
Han der fører deres hær frem efter tal,
han kalder dem alle ved navn;
på grund af vældig kraft og stærk styrke
mangler der ikke én.
 
40:27Hvorfor siger du, Jakob,
og udtaler du, Israel:
»Min vej er skjult for HERREN,
og min ret går forbi min Gud.«
40:28Ved du ikke,
har du ikke hørt?
En evig Gud er HERREN,
Skaberen af jordens ender,
han bliver ikke udmattet og bliver ikke træt;
hans indsigt kan ikke udforskes.
40:29Han giver den trætte styrke
og for en kraftesløs gør han magten stor.
40:30Ynglinge bliver udmattede og trætte,
og unge mænd snubler voldsomt.
40:31Men de der venter på HERREN, får ny styrke,
de skal få svingfjer som ørnene,
de skal løbe, men ikke blive udmattede,
de skal gå, men ikke blive trætte.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 14.11.2023