Den Frie Bibel

Esajas, kapitel 19

Esajas profeterer om egypternes undergang under indbyrdes strid og strenge herrer og dyrtid; sådan vil gøre dem til skamme i deres indbildske visdom, 1-18; han taler om deres omvendelse, og også om assyrernes, der skal komme med i fællesskabet i Guds rige, 19-25.

19:1Profeti imod Egypten. Se, farer afsted på en let sky og kommer til Egypten, og Egyptens afguder skal bæve for hans ansigt og Egypternes hjerte blive modløst i deres inderste. 19:2Og jeg vil væbne egypter imod egypter, og de skal hver især kæmpe imod sin bror og hver imod sin næste, by imod by, rige imod rige. 19:3Og egypternes ånd i deres indre skal fordufte, og jeg vil tilintetgøre deres planer, så de skal søge råd hos afguderne og hos troldmændene og hos spåkvinderne og hos varselætagerne. 19:4Og jeg vil overgive egypterne i en hård herres hånd, og en streng konge skal herske over dem, siger Herren, Zebaoth. 19:5Og vandet skal synke i søen, og floden skal udtørres og blive helt tør. 19:6Og floderne skal stinke, de dybe strømme skal blive små og tørre, rør og tang skal visne. 19:7Engene ved Nilen, ved bredden af Nilen, og alt korn ved Nilen skal tørre ud, blæses væk og forsvinde. 19:8Og fiskerne skal blive bedrøvede, og alle, der kaster krog i Nilen, skal sørge, og de, der sætter garn i vandet, skal vansmægte. 19:9Og beskæmmes skal de, der arbejder med hør, og de, der væver hvidt tøj. 19:10Og deres grundpiller skal ligge knust, alle de, der arbejder for løn, skal være bedrøvede i sjælen. 19:11Fyrsterne i Zoar er kun tåber, Faraos vise rådgiveres råd er blevet ufornuftigt; hvordan kan I sige til Farao: »Jeg er de vises søn, fortids kongers søn«? 19:12Hvem er de dog, disse dine vise? Lad dem forkynde for dig, og lad dem selv erkende, hvad Zebaoth har besluttet sig for om Egypten! 19:13Fyrsterne i Zoar er blevet dårer, fyrsterne i Nof er bedraget, og stammernes overhoveder har vildledt Egypten. 19:14 har ladet en forvirringens ånd komme iblandt dem, og den har forvildet Egypten i al dets gerning, ligesom en fuld mand er forvildet, når han kaster op. 19:15Og for Egypten skal intet lykkes, som hoved eller hale, palmegren eller siv skal få gjort. 19:16På denne dag skal Egypten være som kvinder og forfærdes og frygte for Zebaoths løftede hånd, som han skal løfte over dem. 19:17Og Judas land skal være til skræk for egypterne; når nogen minder dem om det, skal de frygte for Zebaoths plan, som han har fattet imod dem. 19:18På denne dag skal der være fem byer i Egyptens land, der skal tale Kanaans sprog og sværge troskab mod Zebaoth; en af dem skal kaldes Ir-Haheres[1]dvs. nedbrydelsens by.
19:19På denne dag skal der være et alter for midt i Egyptens land og en mindesten for ved dets grænse. 19:20Og det skal være et tegn og et vidnesbyrd i Egyptens land for Zebaoth, at han skal sende en frelser og en mægtig og befri dem, når de råber til på grund af dem, der undertrykker dem. 19:21Og skal give sig til kende for Egypten, og egypterne skal kende på den dag, og de skal tjene ham med slagtoffer og madoffer og give løfter og indfri dem. 19:22Og skal slå Egypten, ja, slå og helbrede; og de skal vende om til , og han skal bønhøre dem og helbrede dem. 19:23På denne dag skal der være en ryddet vej fra Egypten til Assyrien, og assyrerne skal komme til Egypten og egypterne til Assyrien, og egypterne og assyrerne skal sammen tjene . 19:24På denne dag skal Israel være den tredje sammen med egypterne og assyrerne, en velsignelse midt på jorden. 19:25Dem har Zebaoth velsignet og sagt: »Velsignet være mit folk egypterne og mine hænders gerning assyrerne og min arv, Israel!«

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 18.11.2016