Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 44

44:1Men hør nu, Jakob, min tjener,
og Israel, som jeg udvalgte!
44:2Sådan siger HERREN som skabte dig
og dannede dig fra moders liv, han som vil hjælpe dig:
Frygt ikke, min tjener Jakob,
og Jeshurun, som jeg udvalgte!
44:3For jeg vil hælde vand ud over den tørstige jord
og strømme ud over det tørre land;
jeg vil udgyde min Ånd over dit afkom
og min velsignelse over dine efterkommere,
44:4så de vokser op midt i græsset
som popler ved vandløb.
44:5Den ene skal sige: »Jeg er HERRENS
og den anden skal påkalde Jakobs navn;
og én skal skrive i sin hånd: »tilhører HERREN
og han skal nævne Israel som hædersnavn.
 
44:6Sådan siger HERREN, Israels konge
og dets forløser, Hærskarers HERRE:°
Jeg er først, og jeg er sidst,
og ud over mig er der ingen Gud.
44:7Og hvem forkynder som mig
– så må han fortælle det og forelægge det for mig –
siden jeg grundlagde et evigt folk?
Og fremtidige ting og det der skal komme, må de fortælle dem
44:8Frygt ikke, og vær ikke forfærdede!
Har jeg ikke for længst ladet dig høre det og fortalt det?
Og I er mine vidner;
er der en Gud ud over mig?
Der er ingen klippe, jeg kender ingen.
44:9De der former et gudebillede, er alle tomhed, og deres indtagende ting gavner intet, og deres vidner – de ser ikke og forstår ikke for at de skal blive til skamme. 44:10Hvem former en gud og støber et billede der ikke gavner noget? 44:11Se, alle hans tilhængere skal blive til skamme, og håndværkere – de kommer fra et menneske. De skal alle samles, blive stående, frygte og blive til skamme sammen. 44:12En smed bruger en mejsel og arbejder ved kulilden og former det med hamrene; han bearbejder det med sin armkraft; han bliver også sulten så han ikke har kræfter, drikker han ikke vand, bliver han udmattet. 44:13En snedker spænder en målesnor ud, han tegner omridset med griflen, bearbejder det med høvlene og ridser det op med passeren; og han former det efter en mands skikkelse, efter et menneskes skønhed, til at bo i et hus. 44:14Han fælder cedertræer og tager steneg og eg og giver det næring blandt skovens træer; han planter laurbær, og regn får det til at vokse sig stort. 44:15Det tjener så for et menneske som brænde, og han tager noget af det og varmer sig, han tænder også ild og bager brød; han laver også en gud af det og tilbeder den, han laver det til et gudebillede og bøjer sig for det. 44:16Halvdelen af det brænder han op på ild; med halvdelen af det spiser han kød, han steger en steg og bliver mæt; han varmer sig også og siger: »Ah, jeg er varm, jeg ser ild.« 44:17Men resten af det laver han til en gud, til sit gudebillede; han bøjer sig for det og tilbeder og beder til det og siger: »Red mig, for du er min gud!« 44:18De ved ikke og forstår ikke; for han har klistret deres øjne til så de ikke ser, og deres hjerter så de ikke fatter. 44:19Og man tager sig det ikke til hjerte, og der er hverken kundskab eller forstand til at sige: »Halvdelen af det har jeg brændt i ild og også bagt brød på gløderne af det, jeg har stegt kød og spist; skal jeg så lave resten af det til en afskyelighed? Skal jeg bøje mig for en træklods?« 44:20Han satser på aske; et hjerte der er bedraget, har forført ham; og han redder ikke sin sjæl og siger ikke: »Er det ikke løgn i min højre hånd?«

HERREN frelser sit folk, og Kyros skal være hans tjener

44:21Husk disse ting, Jakob,
og Israel, for du er min tjener;
jeg har dannet dig, du er min tjener,
Israel, du skal ikke glemmes af mig.
44:22Jeg sletter som en sky dine overtrædelser
og som et skydække dine synder.
Vend tilbage til mig, for jeg har løskøbt dig.
44:23Råb af fryd, I himle, for HERREN har gjort det,
råb med glæde, I jordens dybder,
bryd ud i jubel, I bjerge,
skov og hvert træ i den!
For HERREN har løskøbt Jakob,
og ved Israel viser han sin herlighed.
44:24Sådan siger HERREN der har løskøbt dig
og dannet dig fra moders liv:
Jeg er HERREN der skaber alt,
den der alene spænder himlen ud;
den der breder jorden ud – hvem var med mig?
44:25den der forpurrer sandsigeres varsler
og gør spåmænd til tåber;
den der driver vismænd tilbage
og gør deres klogskab til tåbelighed;
44:26den der opfylder sin tjeners ord
og fuldfører sine sendebuds råd;
den der siger om Jerusalem: »Hun skal bebos,«
og om Judas byer: »De skal genopbygges;«
– jeg vil genrejse hendes ruiner –
44:27den der siger til dybet: »Bliv tør!«
– dine floder vil jeg udtørre –
44:28den der siger om Kyros: »Min hyrde!
Han skal udføre alt hvad jeg ønsker,«
og siger om Jerusalem: »Hun skal genopbygges,
og templet skal grundlægges.«
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 14.11.2023