Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 35

Ørkenen skal blomstre

35:1Ørken og tørt land, de skal glæde sig,
ødemark skal juble og blomstre som rosen.
35:2Den skal blomstre frodigt og juble,
ja, den skal fryde sig med jubel.
Libanons herlighed bliver givet til den,
Karmels og Sarons pragt;
de skal se HERRENS herlighed,
vor Guds pragt.
 
35:3Styrk slappe hænder,
og gør kraftesløse knæ stærke!
35:4Sig til dem med ængsteligt hjerte:
»Vær stærke, frygt ikke!
Se jeres Gud!
Der kommer hævn,
Guds gengældelse,
han vil komme og frelse jer.«
 
35:5Da skal blindes øjne åbnes
og døves ører skal lukkes op.
35:6Da skal en halt springe som hjorten
og en stums tunge juble;
for vand bryder frem i ørkenen
og bække i ødemarken.
35:7Det udtørrede land skal blive til dam
og den tørstende jord til vandkilder;
på sjakalers boplads, hvor den lejrer sig,
er der voksested for rør og siv.
 
35:8Dér skal der være en hovedvej og vej,
og den skal kaldes Den Hellige Vej;
ingen uren skal gå ad den,
og når han går vejen for dem,
skal tåber heller ikke flakke om.
35:9Dér skal der ikke være nogen løve,
og rovdyr kommer ikke op på den,
de findes ikke;
men genløste skal vandre der.
35:10HERRENS forløste skal vende tilbage,
og de kommer til Zion med jubel,
og der skal være evig glæde i spidsen for dem;
fryd og glæde skal nå dem,
og sorg og suk skal flygte.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 04.10.2023