Den Frie Bibel

Esajas, kapitel 53

Esajas taler herligt om Kristi fødsel i ringhed og om hans tålmodige lidelse og død for menneskers synders skyld, 1-7; han forudsiger også hans opstandelse efter hans lidelse, død og begravelse og om udbredelsen af den kristne kirke, idet Kristus bar menneskenes misgerninger, overvandt fjenderne og endda bad for dem, 8-12.

53:1Hvem troede det, vi har hørt? og for hvem er arm åbenbaret? 53:2For han skød frem som en kvist for hans ansigt og som et rodskud af tør jord, han havde ingen skikkelse og ingen herlighed; og vi så ham, men der var ingen anseelse, så vi kunne synes om ham. 53:3Han var foragtet og ikke regnet for noget iblandt folk, en mand fuld af pine og godt kendt med sygdom; og én, man skjuler ansigtet for, foragtet, og vi regnede ham ikke for noget. 53:4Det er sikkert og vist, han har taget vores sygdomme på sig og båret vores smerter; men vi anså ham for plaget, slået af Gud og gjort elendig. 53:5Men han er såret for vores overtrædelser og knust for vores misgerninger; straffen er lagt på ham, for at vi skal have fred, og vi har fået helbredelse ved hans sår. 53:6Vi fór alle vild som får, vi vendte os hver sin vej; men lod al vores misgerning komme over ham. 53:7Han blev mishandlet, og han blev gjort elendig, men han åbnede ikke sin mund, som et lam, der føres hen for at blive slagtet, og som et får, der er stumt over for dem, der klipper det; og han åbnede ikke sin mund.
53:8Fra trængsel og fra dom er han taget bort, og hvem kan tale om hans slægt? for han er revet bort fra de levendes land, og han blev ramt af plage for mit folks overtrædelses skyld. 53:9Og man gav ham hans grav hos de ugudelige, og hos den rige i hans død, selvom han ikke havde gjort uret, og der ikke var usandhed i hans mund. 53:10men havde til hensigt at knuse ham med sygdom; når hans sjæl har fuldbragt et skyldoffer, skal han se afkom og forlænge sine dage; og vilje skal lykkes ved hans hånd. 53:11Fordi hans sjæl har tålt møje og besvær, skal han se det, som han skal mættes af; når han kendes, skal min retfærdige tjener gøre de mange retfærdige; og han skal bære deres misgerninger. 53:12Derfor vil jeg lade ham få del i de mange, og han skal dele de stærke som et bytte, fordi han tømte sin sjæl til døden og blev regnet blandt overtrædere; ja, han har båret manges synd, og han skal bede for overtrædere.

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 18.11.2016