Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 31

Herren vil forsvare Jerusalem når folket omvender sig

31:1Ve dem der tager ned til Egypten efter hjælp!
De støtter sig til heste
og de stoler på vogne fordi der er mange,
og på ryttere fordi de er meget talrige,
men de ser ikke hen til Israels Hellige
og søger ikke HERREN!
31:2Men også han er vis
og lader ulykken komme
og tager ikke sine ord tilbage,
men han rejser sig mod ondes hus
og mod forbryderes hjælper.
31:3Nu er egypterne mennesker og ikke Gud,
og deres heste er kød og ikke ånd;
når HERREN udstrækker sin hånd,
snubler den der hjælper,
og den der bliver hjulpet, falder,
så de alle sammen går til grunde.
 
31:4For HERREN sagde sådan til mig:
»Ligesom løven knurrer,
og også ungløven, over sit bytte;
selv om der tilkaldes
mange hyrder imod den,
forskrækkes den ikke over deres råb
og giver ikke efter for deres larm:
Sådan stiger Hærskarers HERRE° ned
for at kæmpe på Zions bjerg
og på dens høj.
31:5Som flyvende fugle,
sådan vil Hærskarers HERRE° beskytte Jerusalem;
han skal beskytte og redde,
skåne og befri.
31:6Vend om til ham
som Israels børn er faldet så dybt fra!
31:7For på den dag
vil enhver forkaste sine afguder af sølv
og sine afguder af guld,
som jeres hænder lavede til synd for jer.
 
31:8Så skal Assyrien falde for et sværd, ikke en mands,
et sværd der ikke er et menneskes, skal fortære det;
og flygter det for sværdet,
så skal dets unge mænd blive hoveriarbejdere.
31:9Dets klippe skal gå væk af frygt,
og dets ledere skal skræmmes bort fra banneret.«
lyder udsagnet fra HERREN,
der har sin ild i Zion
og sin ovn i Jerusalem.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 04.10.2023