Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 38

Hizkijas sygdom og helbredelse

38:1I de dage blev Hizkija dødssyg, og Esajas, Amos’ søn, profeten, kom til ham og sagde til ham: »Sådan siger HERREN: Bring orden i dit hus, for du skal dø og ikke leve.« 38:2Hizkija vendte sit ansigt mod væggen, og han bad til HERREN 38:3og sagde: »Ak, HERREN, Husk dog hvordan jeg har vandret for dit ansigt i sandhed og helhjertet og har gjort det der er godt i dine øjne.« Og Hizkija græd højt. 38:4Da kom HERRENS ord til Esajas og lød: 38:5»Gå hen og sig til Hizkija: Sådan siger HERREN, din far Davids Gud: Jeg har hørt din bøn, jeg har set dine tårer; se, man vil lægge femten år til dine dage. 38:6Og jeg vil befri dig og denne by ud af Assyriens konges hånd, og jeg beskytter denne by. 38:7Og dette er tegnet til dig fra HERREN på at HERREN vil gøre denne gerning, som han meddeler: 38:8Se, jeg fører solurets skygge, der er gået nedad på Akaz’ solur, ti streger tilbage ved hjælp af solen.« Og solen gik ti streger tilbage på soluret, som den var gået ned.   38:9Et skrift af Hizkija, Judas konge, da han havde været syg og var kommet sig af sin sygdom:
38:10Jeg sagde: Midt i mine dage skal jeg gå gennem dødsrigets porte;
jeg bliver frataget resten af mine år.
38:11Jeg sagde: Jeg skal ikke se HERREN,
HERREN i de levendes land;
jeg skal ikke mere se et menneske,
blandt dem der bor i verden.
38:12Min bolig brydes ned og flyttes fra mig
som en hyrdes telt;
jeg har rullet mit liv sammen som en væver,
man skærer mig af fra trådene;
fra dag til nat vil du gøre ende på mig.
38:13Jeg holdt mig stille indtil morgen,
som en løve knuser han så alle mine knogler;
fra dag til nat gør du ende på mig.
38:14Som en svale, en trane, sådan peb jeg,
jeg kurrede som en due.
Mine øjne løftedes mod det høje.
Herre, jeg er i nød,
Stil sikkerhed for mig!
 
38:15Hvad skal jeg sige?
Han har sagt det til mig, og han har gjort det.
jeg skal vandre stille alle mine år
på grund af min sjæls bitterhed.
38:16Herre, ved disse ting lever man,
og i alt ved dem er min ånds liv;
gør mig stærk, og hold mig i live!
38:17Se, for at få fred havde jeg stor bitterhed;
men du udfriede kærligt min sjæl fra ødelæggelsens grav;
for om bag din ryg kastede du
alle mine synder.
38:18For dødsriget takker dig ikke,
døden lovpriser dig ikke;
de der går ned i graven, håber ikke
på din trofasthed.
38:19Den der lever, den der lever, han takker dig
som jeg i dag.
En far til sønner
skal fortælle om din trofasthed.
38:20HERREN er min frelse,
vil vi spille på mine strengespil
alle vores livs dage
oppe i HERRENS hus.
 
38:21Så sagde Esajas at de skulle tage en figenkage og gnide den på hans byld, så ville han blive rask. 38:22Og Hizkija sagde: »Hvad er tegnet på at jeg skal gå op til HERRENS hus?«
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 04.10.2023