Den Frie Bibel

Esajas, kapitel 58

Profeten irettesætte hårdt jødernes hykleriske gudsdyrkelse, især deres hykleriske faste, 1-5; og viser dem, hvad der er rigtig faste for Gud og den gudsdyrkelse, der behager ham, og som der følger stor velsignelse med, 6-14.

58:1Råb af fuld hals, spar ikke på den, løft din stemme som en basun, og meddel mit folk deres overtrædelser og Jakobs hus deres synder! 58:2Mig søger de dagligt, og de har lyst til at kende mine veje; som om de var et folk, der havde øvet retfærdighed og ikke forladt sin Guds lov, spørger de mig om retfærdige love, de har lyst til at komme nær til Gud. 58:3»Hvorfor faster vi, og så ser du det ikke? Hvorfor er vi strenge imod os selv, og så vil du ikke vide af det?« Se, på den dag, I faster, får I, hvad der lyster jer, og I har travlt med alle jeres gøremål. 58:4Se, I faster for at kives og strides og for at slå med ugudeligheds næve; I faster ikke på den dag, så I får jeres stemme hørt i det høje. 58:5Skulle jeg finde behag i den slags faste eller i sådan en dag, hvor et menneske er streng imod sig selv? At hænge med hovedet som et siv eller at ligge i sæk og aske – vil du kalde det en faste og en behagelig dag for HERREN?
58:6Er det her ikke den faste, jeg finder behag i: At I løser ugudeligheds lænker, sprænger ågets bånd, at frigive de undertrykte, og at I brækker hvert åg? 58:7Er det ikke den, at du deler dit brød med den sultne, og at du lader de elendige og omvandrende komme i dit hus? når du ser en nøgen, at du så klæder ham på, og at du ikke holder dig væk fra ham, der er dit eget kød og blod? 58:8Så skal dit lys bryde frem som morgenrøden, og din helbredelse skal komme hurtigt, og din retfærdighed skal gå foran dit ansigt, HERRENS herlighed skal gå bag efter dig. 58:9Så skal du kalde, og HERREN skal høre dig, du skal råbe, og han skal sige: »Se, her er jeg,« hvis du fjerner åget fra din midte og ikke peger fingre og ikke taler uret. 58:10Hvis du rækker den sultne det, som din egen sjæl har lyst til, og mætter en vansmægtende sjæl, så skal dit lys tændes i mørket, og dit mørke skal blive som midt på dagen. 58:11Og HERREN skal altid lede dig og mætte din sjæl i de tørre egne og styrke dine ben; og du skal blive som en vandrig have og som et kildevæld, hvis vande ikke svigter. 58:12Og de, der nedstammer fra dig, skal bygge de byer, der er øde fra gammel tid, du skal bygge på de grundvolde, der har ligget hen fra slægt til slægt, og du skal kaldes Den-der-murer-det-revnede-til, Den-der-udbedrer-vejene, så man kan bo der. 58:13Hvis du holder din fod i ro på sabbatten og på min hellige dag ikke gør, hvad du selv har lyst til, og hvis du kalder sabbatten en lyst og HERRENS helligdag en herlighed, og hvis du ærer ham, så du ikke går dine egne veje og ikke gør, hvad der behager dig, og ikke taler tom snak, 58:14så skal du fryde dig i HERREN, og jeg vil lade dig færdes over landets høje og lade dig nyde din far Jakobs arv; for HERRENS mund har talt.

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 18.11.2016