Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 58

Sand og falsk faste og tilbedelse

58:1Råb af fuld hals, hold ikke tilbage,
løft din stemme som hornet,
og fortæl mit folk deres overtrædelse
og Jakobs hus deres synder!
58:2Men mig søger de dag for dag,
og de ønsker at kende mine veje;
som et folk der har øvet retfærdighed
og ikke forladt sin Guds lov,
spørger de mig om retfærdige love,
de ønsker at komme nær til Gud.
58:3»Hvorfor har vi fastet, og du så det ikke?
Vi har ydmyget os selv, men du bemærkede det ikke.«
Se, på den dag I faster, driver I handel,
og alle jeres arbejdere skynder I på.
58:4Se, I faster for at kives og strides
og for at slå med ondskabs næve;
I faster ikke i dag
for at jeres stemme skal blive hørt i det høje.
58:5Mon det er en faste som denne jeg foretrækker,
en dag hvor et menneske ydmyger sig selv?
Er det at hænge med sit hoved som et siv
eller ligge i sæk og aske –
vil du kalde det en faste
og en velbehagelig dag for HERREN?
 
58:6Mon ikke dette er en faste jeg foretrækker:
At løse ondskabs lænker,
løsne ågets bånd,
og give undertrykte frihed,
og at I sønderbryder hvert åg?
58:7Mon det ikke er at dele dit brød med den sultne,
og at du bringer de fattige hjemløse til dit hus,
når du ser en nøgen, at du så klæder ham på,
og at du ikke skjuler dig for dit eget kød?
58:8Så skal dit lys bryde frem som morgenrøden,
og din helbredelse skal hurtigt spire frem,
og din retfærdighed går foran dit ansigt,
HERRENS herlighed slutter bag dig.
58:9Da skal du kalde, og HERREN skal svare dig;
du skal råbe om hjælp, og han skal sige: »Se, her er jeg!«
 
Hvis du fra din midte fjerner åg,
at pege finger og tale ondskab,
58:10rækker den sultne dig selv
og mætter en forkuet sjæl,
så skal dit lys bryde frem i mørket
og dit mulm blive som midt på dagen.
58:11Og HERREN skal altid lede dig
og mætte din sjæl i afsvedne egne,
og han vil styrke dine knogler,
og du bliver som en vandrig have
og som et kildevæld
hvis vand ikke svigter.
58:12Og de der nedstammer fra dig, skal genopbygge fortids ruiner,
du skal genrejse fundamenter der har ligget hen fra slægt til slægt,
og du skal kaldes Den-der-murer-revne-til,
Den-der-genrejser-ruiner-til-at-bo-i.
 
58:13Hvis du holder din fod i ro på sabbatten,
fra at udføre dine anliggender på min hellige dag,
og kalder sabbatten en fryd
og HERRENS hellige ærværdig
og ærer den, så du ikke går dine egne veje,
ikke driver din handel og taler tomt ord,
58:14så skal du fryde dig i HERREN,
og jeg vil lade dig færdes over landets høje
og lade dig nyde din far Jakobs arvelod.
For HERRENS mund har talt.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 13.06.2024