Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 8

Truslen fra Assyrien. HERREN kalder folket til omvendelse

8:1HERREN sagde til mig: »Tag dig en stor tavle og skriv på den med menneskeskrift: ›Hurtigt bytte – hastigt rov‹. 8:2Og jeg vil skaffe mig pålidelige vidner: Urija, præsten, og Zekarja, Jeberekjas søn.« 8:3Så gik jeg ind til profetinden, og hun blev gravid og fødte en søn; og HERREN sagde til mig: »Kald ham: Hurtigt bytte – hastigt rov, 8:4for før barnet forstår at kalde ›Min far og min mor!‹ skal man bringe Damaskus’ rigdom og Samarias bytte hen til kongen af Assyrien« 8:5HERREN fortsatte med at tale til mig og sagde:
8:6»Fordi dette folk
har forkastet
Siloas vande der flyder sagte,
og der er glæde over Resin
og Remaljas søn,
8:7se, derfor lader Herren flodens vande kommer over dem,
de mægtige og mange
– Assyriens konge og hele hans herlighed –
og den skal stige op over alle sine flodlejer
og gå over alle sine bredder;
8:8den trænger ind i Juda,
oversvømmer og går op over;
den skal nå til halsen.
Og hans spredte vinger
skal fylde dit land så langt det er.
Gud med os!
8:9Handl ondt, I folkeslag, men bliv forfærdede!
Lyt efter, alle jordens fjerne egne!
Spænd bæltet, men I skal blive forfærdede!
Spænd bæltet, men I skal blive forfærdede!
8:10Læg en plan, men den vil blive til intet!
Udsted en ordre,
men den vil ikke blive udført!
For Gud er med os!«
8:11For sådan sagde HERREN til mig da hans hånd overmandede mig, og han advarede mig mod at vandre på dette folks vej:
8:12»I skal ikke kalde alt det sammensværgelse
som dette folk kalder sammensværgelse!
Frygt ikke det som det frygter,
og nær ikke rædsel!
8:13Hærskarers HERRE,° han skal være hellig for jer;
han skal være genstand for jeres frygt,
og han skal være jeres rædsel.
8:14For han skal være en helligdom,
men også en anstødssten og en klippe man snubler over,
for Israels to huse,
en fælde og en snare for Jerusalems indbyggere.
8:15Mange skal snuble
og falde og kvæstes
og gå i fælden og fanges.
8:16Bind til for vidnesbyrdet,
forsegl loven hos mine disciple!«
8:17Så jeg vil vente på HERREN,
der skjuler sit ansigt for Jakobs hus,
og jeg vil håbe på ham.
8:18Se, her er jeg og de børn
som HERREN har givet mig, til tegn og varsler i Israel fra Hærskarers HERRE,°
der bor på Zions bjerg.
8:19Og når de siger til jer: »Konsulter dødemanerne og sandsigerne, der hvisker og mumler.« Skal et folk ikke søge til sin Gud? Søge til de døde frem for de levende?
8:20»Til loven og til vidnesbyrdet!«
Hvis de ikke siger sådan,
er der ikke nogen morgenrøde for dem.
8:21Han skal drage igennem det, plaget og sulten;
og når han sulter, vil han blive rasende
og forbande sin konge og sin Gud.
Og er han vendt mod det høje,
8:22eller vil han se hen til jorden,
se, så er der nød og mørke,
trængsels mørke,
og han er stødt ud i mulm.

Davidssønnens fødsel og virke

8:23Men der skal ikke være mørke over det,
hvor der er trængsel nu.
Ligesom han i den første tid bragte vanære over Zebulons land og Naftalis land,
sådan vil han i den sidste tid bringe ære
over Vejen langs Havet,
på den anden side af Jordan,
folkeslagenes Galilæa.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk layout: Mikkel Kølkær
Dato for denne version: 10.02.2023