Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 54

HERREN genrejser Jerusalem

54:1Råb af fryd, du ufrugtbare, du der ikke fødte!
Bryd ud i frydefuld jubel, ja, råb af glæde, du der ikke havde veer!
For den forladtes børn er flere end den giftes børn,
siger HERREN.
54:2Gør pladsen til dit telt større,
og de skal spænde din boligs teltduge ud,
det må du ikke afholde dig fra;
gør dine barduner lange,
og sæt dine pløkker fast!
54:3for du skal brede dig til højre og venstre,
og dit afkom skal tage folkeslag i eje,
og øde byer skal de gøre beboelige.
 
54:4Frygt ikke, for du skal ikke skamme dig,
og vær ikke beskæmmet, for du skal ikke komme til at skamme dig;
for du skal glemme din ungdoms skam,
og din enkestands vanære skal du ikke mere huske.
54:5For din ægtemand er din skaber,
Hærskarers° HERRE er hans navn;
og din løskøber er Israels Hellige,
han skal kaldes hele jordens Gud.
54:6For som en forladt hustru der var forladt
og bedrøvet i ånden, har HERREN kaldet dig,
som en ungdomshustru – skulle hun forstødes?
siger din Gud.
 
54:7Et lille øjeblik forlod jeg dig,
men i stor barmhjertighed vil jeg samle dig.
54:8I overstrømmende vrede skjulte jeg et øjeblik mit ansigt for dig;
men med evig nåde forbarmer jeg mig over dig,
siger din løskøber, HERREN.
 
54:9For dette er for mig som Noas vande:
Som jeg svor
at Noas vande ikke mere skulle oversvømme jorden,
sådan har jeg svoret ikke at være vred på dig eller true dig.
54:10Om også bjergene flytter sig
og højene vakler,
så flytter min nåde sig ikke fra dig,
og min fredspagt vakler ikke,
siger HERREN, der forbarmer sig over dig.
 
54:11Du arme, blæst omkuld af storm, ikke trøstet,
se, jeg lægger dine sten i mørtlen
og lægger din grundvold med safirer.
54:12Og jeg sætter dine murtinder med rubin
og dine porte med karfunkelsten
og hele din ringmur med ædelsten.
54:13Og alle dine sønner skal være HERRENS elever,
og dine børn skal have stor fred.
54:14Du skal grundfæstes på retfærdighed;
du skal være langt fra undertrykkelse,
for du skal ikke frygte,
og fra terror,
for den skal ikke komme dig nær.
54:15Se, hvis man angriber, er intet fra mig;
den der angriber dig, skal tilfalde dig.
 
54:16Se, jeg har skabt en smed
der blæser en kulild op
og laver et redskab til sit brug,
og jeg har skabt en ødelægger til at tilintetgøre.
54:17Hvert redskab der er lavet imod dig,
skal ikke være effektivt,
og hver tunge der rejser sig imod dig i retten,
skal du få dømt.
Det er HERRENS tjeneres arv,
og deres retfærdighed kommer fra mig,
lyder HERRENS udsagn.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 09.01.2024