Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 55

HERREN kalder til tillid til ham, for han er trofast mod pagten

55:1Nuvel! Hver den der tørster, kom til vandet,
og den der ingen penge har, kom!
Køb korn og spis!
Og gå hen, køb korn uden penge
og uden betaling vin og mælk!
55:2Hvorfor vejer I penge op for noget der ikke er brød,
og jeres løn for noget der ikke mætter?
Hør opmærksomt på mig, og spis godt,
så skal jeres sjæl glæde sig ved de fede retter.
55:3Bøj jeres øre, og kom til mig,
hør, så skal jeres sjæl leve!
Så vil jeg slutte en evig pagt med jer,
nådeløfterne til David, som er urokkelige.
55:4Se, jeg har sat ham som vidne for folkeslag,
som fyrste og som hersker over folkeslag.
55:5Se, et folk du ikke kender, skal du kalde på,
og et folk der ikke kender dig, skal løbe hen til dig;
for HERREN din Guds skyld
og for Israels Hellige,
for han forherliger dig.
 
55:6Søg HERREN mens han kan findes,
kald på ham mens han er nær.
55:7En ugudelig skal forlade sin vej
og et ondt menneske sine planer
og omvende sig til HERREN, så vil han forbarme sig over ham,
og til vores Gud, for han er meget gavmild til at tilgive.
55:8For mine planer er ikke jeres planer,
og jeres veje er ikke mine veje,
lyder HERRENS udsagn.
55:9For som himlen er højere end jorden,
sådan er mine veje højere end jeres veje
og mine planer end jeres planer.
55:10For som regnen og sneen falder ned
fra himlen
og ikke vender tilbage dertil,
men vander jorden
og befrugter den og får den til at spire
og giver sæd til den der sår
og brød til den der spiser;
55:11sådan skal mit ord være,
der udgår ud af min mund:
Det skal ikke vende tomt tilbage til mig,
men det gør det jeg ønsker,
og det jeg sender, skal lykkes.
55:12For i glæde skal I gå ud
og i fred skal I føres;
bjergene og højene skal bryde ud i jubel for jeres ansigt,
og alle markens træer skal klappe i hænderne.
55:13I stedet for tornekrattet skal der vokse enebær,
i stedet for nælden skal der vokse myrte,
så det bliver til ry for HERREN,
et evigt minde der ikke skal slettes.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 09.01.2024