Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 59

Folkets synder skiller dem fra Gud, der ønsker at frelse

59:1Se, HERRENS hånd er ikke for kort til at frelse;
og hans øre er ikke for tunghørt til at høre.
59:2Derimod satte jeres misgerninger skel
mellem jer og jeres Gud;
og jeres synder skjulte ansigtet for jer,
så han ikke hørte.
59:3For jeres hænder er plettet med blod
og jeres fingre med misgerning;
jeres læber har talt løgn,
jeres tunge fremsiger ondskab.
59:4Der er ingen der indstævner i retfærdighed,
og ingen der går i rette med redelighed;
man stoler på tomhed og taler løgn,
undfanger ulykke og føder ondskab.
59:5De udruger slangeæg
og væver edderkoppespind;
den der spiser af deres æg, vil dø,
og det der er trådt i stykker, udklækker en øgle.
59:6Deres spind duer ikke til tøj,
og man kan ikke tildække sig med deres arbejde.
Deres arbejder er ondskabs arbejder,
og der er voldsgerninger i deres hænder.
59:7Deres fødder løber til det onde,
og de skynder sig at udgyde uskyldigt blod.
deres planer er ondskabs planer;
der er vold og ødelæggelse på deres veje.
59:8Fredens vej kender de ikke,
og der er ingen ret i deres spor;
deres stier gør de krogede for sig selv,
hver den der træder ad den, kender ikke til fred.

Profeten bekender folkets synd

59:9Derfor er retten langt væk fra os,
og retfærdigheden indhenter os ikke;
vi venter på lys, men se, der er mørke;
på lysglans, men se, vi vandrer i mulm.
59:10Vi famler som de blinde efter en væg,
og som en der ikke har øjne, famler vi;
vi snubler ved middagstid som var det skumringen,
i den sunde alder som de døde.
59:11Vi brummer alle som bjørnene,
og vi kurrer som duerne;
vi venter på retfærdigheden, men den kommer ikke,
på frelse, den er langt borte fra os.
59:12For vores overtrædelser er mange foran dig,
og vores synder vidner imod os;
for vores overtrædelser er foran os,
og vores misgerninger – dem kender vi:
59:13Vi faldt fra og fornægtede HERREN,
vi trak os bort fra vores Gud,
vi talte undertrykkelse og frafald,
vi udtænkte og udtalte fra hjertet løgneord.
59:14Og retten er trængt tilbage,
og retfærdighed står langt borte,
for sandhed er snublet på torvet,
og retskaffenhed kan ikke finde indgang.
59:15Så sandhed vil mangle,
og den der holder sig fra ondt, bliver udplyndret rov.

Gud vil befri sit folk og sende forløseren

HERREN så det; det var ondt i hans øjne
at der ingen retfærdighed var.
59:16Og han så at der ikke var nogen,
han undrede sig over at der ikke var nogen der greb ind.
Men hans egen arm bragte ham sejr,
og hans retfærdighed, den støttede ham.
59:17Han iførte sig retfærdighed som brynje,
og frelsens hjelm på sit hoved;
han iførte sig hævnens klæder som dragt,
hyllede sig i nidkærhed som sin kappe.
59:18Alt efter handlinger vil han gengælde:
vrede mod sine modstandere,
handling mod sine fjender;
fjerne øer vil han gengælde handling,
59:19så de fra vest skal frygte HERRENS navn,
og fra øst hans herlighed;
for han kommer som den rivende flod;
den drives frem af HERRENS Ånd.
59:20Og der skal komme en forløser til Zion
og til dem der omvender sig fra overtrædelse i Jakob, lyder HERRENS udsagn.
 
59:21Og hvad angår mig – dette er min pagt med dem, siger HERREN: Min Ånd, der er over dig, og mine ord, som jeg har lagt i din mund, skal ikke vige fra din mund eller dit afkoms mund eller dit afkoms afkoms mund, siger HERREN, fra nu af og til evig tid.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 13.06.2024