Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 59

Profeten viser, at HERREN så let som ingenting kunne og ville høre og frelse folket, men at det ikke skete, og det var ene og alene på grund af deres synder, som han opregner her, 1-8; han beklager og bekender folkets synder og overtrædelser imod Gud, 9-15; Gud lover at befri dem, at straffe deres fjender, at sende Messias til dem og evigt at regere over dem med sin Ånd og sit Ord, 16-21.

59:1Se, HERRENS hånd er ikke blevet så kort, at han ikke kunne frelse; og hans øre er ikke så tunghørt, at han ikke kunne høre. 59:2Men jeres misgerninger sætter et skel mellem jer og jeres Gud; og jeres synder gør, at han gemmer ansigtet for jer, så han ikke hører. 59:3For jeres hænder er plettet med blod og jeres fingre med misgerning; jeres læber taler løgn, jeres tunge fremsiger uret. 59:4Der er ingen, der påkalder i retfærdighed, og ingen, der går i rette med redelighed; man holder sig til tomhed og taler løgn, undfanger uret og føder forbrydelse. 59:5De udruger basilisk-æg og væver spindelvæv; den, der spiser af deres æg, må dø, og trykkes et i stykker, farer der en øgle ud. 59:6Deres væveri skal ikke blive til tøj, og man kan ikke dække sig med deres arbejde, deres arbejder er uretfærdige arbejder, og der er voldsgerninger i deres hænder. 59:7Deres fødder løber efter det onde og iler efter at at udgyde uskyldigt blod, deres tanker er uretfærdige tanker; der er ødelæggelse og undergang på deres veje. 59:8Fredens vej kender de ikke, og der er ingen ret i deres spor; deres stier gør de krogede for sig selv, hver den, der går ad dem, kender ikke til fred.
59:9Derfor er retten langt væk fra os, og retfærdigheden når ikke hen til os; vi regner med lys, og se, der er mørke; vi venter kun solskin, og se, vi vandrer i sort nat. 59:10Vi famler som de blinde efter en væg, ja, vi famler som de, der ikke har øjne; vi støder os om middagen som i tusmørket, vi er på de øde steder som de døde. 59:11Vi brummer alle sammen som bjørne og kurrer som duer; vi venter på ret, og den kommer ikke, på frelse, og den er langt borte fra os. 59:12For vores overtrædelser er mange for dig, og vores synder vidner imod os; for vores overtrædelser følger os, og vi kender vores misgerninger, 59:13at vi har forbrudt os og fornægtet HERREN, og at vi har vendt os bort fra vores Gud, at vores tale gik ud på undertrykkelse og frafald, at vi har udtænkt og udtalt falske ord af vores hjerte. 59:14Retten er trådt tilbage, og retfærdigheden står langt borte, for sandheden snubler på gaden, og retten finder ingen indgang. 59:15Sandheden er borte, og den, der undgår det onde, bliver til rov. Og HERREN så det, og det var ondt i hans øjne, at der ingen ret var.
59:16Og han så, at der ikke var nogen, og han undrede sig meget over, at der ikke var nogen mellemmand; men hans egen arm hjalp ham, og hans retfærdighed støttede ham. 59:17Og han iførte sig retfærdighed som sin brynje, og frelsens hjælm var på hans hoved; og som dragt tog han hævnens klæder på og iførte sig brændende iver som en kappe. 59:18Som de har fortjent, ja efter fortjeneste skal han betale sine modstandere med vrede, sine fjender med gengældelse; ja, dem på øerne skal han betale efter fortjeneste. 59:19Og de fra Vesten skal frygte HERRENS navn, og de fra solens opgang hans herlighed; når fjenden kommer som en flod, skal HERREN, skal HERRENS Ånd rejse et banner imod ham. 59:20Og der skal komme en løskøber for Zion og for dem, der omvender sig fra overtrædelse i Jakob, siger HERREN. 59:21Og hvad angår mig, dette er min pagt med dem, siger HERREN: Min Ånd, der er over dig, og mine ord, som jeg har lagt i din mund, skal ikke forlade din mund eller dine børns mund eller dine børnebørns mund, siger HERREN, fra nu af og til evig tid.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 18.11.2016