Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 48

HERREN klager over sit folks stivsind; men han vil rense det

48:1Hør dette, Jakobs hus!
I der kaldes med Israels navn
og er udgået af Judas kilde,
I der sværger ved HERRENS navn
og påkalder Israels Gud,
men ikke i sandhed og i retfærdighed!
48:2For de kalder sig efter den hellige by
og støtter sig til Israels Gud;
Hærskarers HERRE° er hans navn.
 
48:3De tidligere ting har jeg for længst fortalt,
de udgik af min mund, og jeg forkyndte dem;
pludselig handlede jeg, og de skete.
48:4Fordi jeg ved at du er hård,
og din nakke er en sene af jern,
og din pande er bronze,
48:5så har jeg for længst fortalt det,
før det kom, forkyndte jeg det for dig
for at du ikke skulle sige: »Mit gudebillede gjorde disse ting,
og mit udskårne billede og mit støbte billede befalede dem.«
48:6Du har hørt det, så se det nu alt sammen!
Og I, vil I ikke vedstå det?
Fra nu af forkynder jeg dig nye ting
og skjulte ting som du ikke kender.
48:7Det er nu de skabes, og ikke fra gammel tid,
og før i dag har du ikke hørt om dem
for at du ikke skal sige: »Se, jeg har kendt til dem.«
 
48:8Du har hverken hørt det eller vidst besked,
og dit øre var heller ikke åbent fra gammel tid;
for jeg ved at du vil handle meget troløst,
og fra mors liv bliver du kaldt en overtræder.
48:9For mit navns skyld vil jeg udsætte min vrede,
og for min æres skyld behersker jeg mig over for dig
for ikke at udrydde dig.
48:10Se, jeg har lutret dig, men ikke for sølv;
jeg har prøvet dig i en lidelsesovn.
48:11For min egen skyld, for min egen skyld, vil jeg gøre det;
for hvordan skal det vanhelliges?
Og min ære giver jeg ikke til en anden.

HERREN har kaldet Kyros

48:12Hør på mig, Jakob,
og Israel, min kaldte!
Jeg er den samme, jeg er den første,
jeg er også den sidste.
48:13Min hånd har også grundlagt jorden,
og min højre hånd har spændt himlen ud;
kalder jeg på dem,
så står de der sammen.
48:14Saml jer, alle sammen, og hør efter!
Hvem blandt dem har fortalt disse ting:
Den HERREN elsker, skal udføre hans ønske mod Babylon
og hans magt mod kaldæerne.
48:15Jeg, jeg har talt, og jeg har også kaldt ham;
jeg har ladet ham komme, og hans vej lykkes.

Israel skal befries og bringes hjem fra Babylon

48:16Kom hen til mig, hør dette:
Fra begyndelsen har jeg ikke talt i det skjulte,
fra den tid den blev til, er jeg der;
og nu har Herren HERREN sendt mig og sin Ånd.
48:17Sådan siger HERREN, din løskøber,
Israels Hellige:
Jeg er HERREN din Gud
der lærer dig at opnå noget,
der leder dig på en vej du skal gå.
48:18Gid du ville lytte nøje til mine bud,
så blev din fred som floden
og din retfærdighed som havets bølger,
48:19så blev dit afkom som sandet
og dit livs efterkommere som dets sandskorn;
dets navn skulle ikke udslettes eller tilintetgøres fra mit ansigt.
 
48:20Gå ud fra Babylon,
flygt fra kaldæerne!
Fortæl det med jublende røst,
forkynd det,
udbred det til jordens ende,
sig: »HERREN har løskøbt sin tjener Jakob.«
48:21Og de led ikke tørst da han førte dem gennem øde egne,
vand fra en klippe lod han flyde til dem;
og han spaltede en klippe,
og vand fossede ud.
 
48:22Der er ingen fred, siger HERREN, for de ugudelige.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 14.11.2023