Den Frie Bibel

Esajas, kapitel 21

Esajas profeterer igen om Babylons ødelæggelse under mederne og perserne,1-5; han har et syn om det og vil have jøderne til at tænke over det, 6-10; han profeterer om straf over edomitterne, 11-12: og over arabere og kedarenere under assyrerne, 13-17.

21:1Profeti imod Havørkenen. Ligesom hvirvelvinde farer frem i Syden, kommer det fra ørkenen, fra det forfærdelige land. 21:2Jeg har fået et strengt syn forkyndt: Røveren røver, og ødelæggeren ødelægger; drag op, Elam! Træng på, Madaj! Jeg har gjort, at hvert suk hører op. 21:3Derfor er mine hofter fulde af smerter, veer er der kommet over mig som veer over den fødende; jeg vrider mig, så jeg ikke kan høre, jeg er forfærdet, så jeg ikke kan se. 21:4Mit hjerte er forvildet, gru har forfærdet mig, tusmørket, der var min lyst, er blevet min rædsel. 21:5Man dækker bors, vagten holder vagt, man spiser, man drikker; – »Gør jeg klar, fyrster, salv skjoldet!«
21:6For HERREN sagde sådan til mig: » Gå, sæt en vagtmand ud, lad ham melde, hvad han ser! 21:7Og ser han vogne, ryttere to og to, vogne trukket af æsler, vogne trukket af kameler, skal han være opmærksom, se nøje efter.« 21:8Og han råbte som en løve: »Herre, jeg står på vagt hele dagen, jeg står på min udkigspost hver nat.« 21:9Og se, da kom der vogne med folk, ryttere to og to; og han svarede og sagde: »Babylon er faldet, den er faldet, og man har kastet alle dens gudebilleder knust til jorden!« 21:10Du, min tærskede, og du, der har været lagt i min lade! Det, jeg hørte af HERREN Zebaoth, Israels Gud, meddelte jeg jer.
21:11Profeti imod Duma. Der er en, der råber fra Seir: »Vægter, hvordan går natten? Vægter, hvordan går natten?« 21:12Vægteren siger: » Der kommer morgen, men også nat; vil I spørge, så spørg! Kom igen en anden gang.«
21:13Profeti imod Arabien. I skal blive natten over i skoven i Arabien, I rejsende flokke af dedanitter! 21:14De kommer den tørstige i møde med vand; indbyggerne i Themas land møder den flygtende med brød. 21:15For de flygtede for sværd, for det dragne sværd, for den spændte bue og for den hårde krig. 21:16For HERREN sagde sådan til mig: »Endnu inden et år, som en daglejers år, skal det være forbi med al Kedars herlighed. 21:17Og tallet af buerne, de mægtige af Kedars børn får til overs, skal formindskes; for HERREN, Israels Gud, har sagt det.«

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 18.11.2016