Den Frie Bibel

Esajas, kapitel 45

45:1Sådan siger HERREN til sin salvede,
til Kyros, som jeg har grebet ved hans højre hånd
for at underkaste folkeslag for hans ansigt,
og jeg vil løse bæltet om kongers lænd
for at åbne døre foran ham,
og så porte bliver lukket:
45:2Jeg vil gå foran dig,
og bjergland vil jeg jævne;
bronzedøre vil jeg smadre,
og jernslåer hugger jeg af.
45:3Jeg giver dig mørkets skatte
og skjulesteders kostbarheder
for at du skal vide at jeg er HERREN
der kalder dig ved dit navn, Israels Gud.
45:4For min tjener Jakobs skyld
og for Israels, min udvalgtes, skyld,
kaldte jeg dig ved dit navn;
jeg gav dig hædersnavn skønt du ikke kendte mig.
45:5Jeg er HERREN, og der er ingen anden,
ud over mig er der ingen Gud.
Jeg vil væbne dig, skønt du ikke kender mig
45:6for at de skal vide fra solens opgang og fra dens nedgang
at der ikke er nogen ud over mig;
Jeg er HERREN, og der er ingen anden
45:7der danner lys og skaber mørke, jeg,
der stifter fred og skaber ulykke;
jeg er HERREN der gør alle disse ting.
45:8Lad det dryppe, I himle, fra oven,
og lad skyer sende strømme med retfærdighed!
Lad jorden åbne sig
og frelse bære frugt,
og lad retfærdighed spire sammen med den!
Jeg, HERREN, skaber det.
 
45:9Ve den der strides med ham der dannede ham,
et potteskår med potteskår af jord!
Mon leret siger til den der formede det:
»Hvad gør du?«
eller dit værk: »Han har ingen hænder«?
45:10Ve den der siger til sin far: »Hvad er det du avler?«
og til en kvinde: »Hvad er det du føder?«!
45:11Sådan siger HERREN,
Israels Hellige og dets skaber:
Spørg mig om de kommende ting;
vil I give mig befaling om mine børn og om mine hænders gerning?
45:12Jeg lavede jorden
og skabte menneske på den;
jeg – mine hænder har spændt himlen ud,
og jeg har befalet over hele dens hær.
45:13Jeg har vakt ham i retfærdighed,
og jeg vil jævne alle hans veje;
han skal bygge min by
og løslade mit bortførte folk,
ikke for en købspris og ikke for bestikkelse,
siger Hærskarers HERRE.°

Folkeslagene skal omvende sig til HERREN

45:14Sådan siger HERREN:
Egyptens arbejde og Nubiens erhvervelse
og sabæere, som er høje mennesker,
til dig skal de komme, og dine skal de blive,
de skal gå bagefter dig, i lænkerne skal de komme;
for dig skal de bøje sig ned, til dig skal de bede:
»Kun hos dig er Gud, og der er ingen anden,
ikke nogen Gud.«
45:15Sandelig, du er en Gud der skjuler sig,
Israels Gud er en frelser.
45:16De bliver til skamme og beskæmmes også, alle;
sammen går de med skændsel,
de der fremstiller afgudsbilleder.
45:17Israel bliver frelst ved HERREN,
en evig frelse.
I skal ikke blive til skamme, og I skal ikke beskæmmes,
i evigheders evighed.
45:18For sådan siger HERREN
der skabte himlen,
han er den Gud der formede jorden og frembragte den,
han grundlagde den,
skabte den ikke til tomhed,
dannede den til at bebos:
Jeg er HERREN, og der er ingen anden.
45:19Det er ikke i det skjulte jeg har talt,
på et sted i mørkets land;
jeg har ikke sagt til Jakobs afkom:
»Søg mig forgæves!«
Jeg er HERREN
der taler retfærd,
der forkynder hvad der er ret.
 
45:20Saml jer og kom,
kom nærmere sammen,
I der er undsluppet fra folkeslagene!
De ved ingenting, de der bærer
deres gudebilleder af træ,
og som beder til en gud der ikke kan frelse.
45:21Fortæl og fremlæg,
ja, læg råd op sammen:
Hvem har forkyndt dette fra gammel tid,
for længst fortalt det?
Mon det ikke er mig, HERREN?
Og der er ingen anden Gud ud over mig,
en retfærdig Gud og frelser,
der er ingen undtagen mig.
 
45:22Vend jer til mig og bliv frelst,
alle jordens ender!
For jeg er Gud, og der er ingen anden.
45:23Jeg har svoret ved mig selv,
af min mund udgår sandhed,
et ord der ikke vender tilbage:
At for mig skal hvert knæ bøje sig,
hver tunge skal sværge.
45:24»Kun i HERREN,« siger man om mig,
»er der retfærdighed og styrke;
til ham skal de komme og blive til skamme,
alle der vredes på ham.«
45:25I HERREN skal de blive retfærdiggjort og rose sig,
hele Israels sæd.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 14.11.2023