Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 27

Esajas profeterer om ødelæggelsen af Guds menigheds fjender og om, hvordan Gud skal gøre godt imod sit folk, og han taler om dets omvendelse, 1-9; han profeterer igen om Jerusalems ødelæggelse på grund af jødernes synder og om deres omvendelse og tilbagevenden fra landflygtigheden, 10-13.

27:1På den dag skal HERREN med sit hårde og store og stærke sværd straffe Leviathan, den flygtende slange, og Leviathan, den bugtede slange, og han skal dræbe uhyret, der er i havet. 27:2Syng på den dag om en liflig vingård: 27:3Jeg, HERREN, er dens vogter, hvert øjeblik vander jeg den; for at ingen skal hærge den, vil jeg vogte den dag og nat. 27:4Jeg er ikke vred; men lad torne og tidsler komme imod mig med krig, så vil jeg angribe dem og brænde dem op alle sammen, 27:5hvis man ikke vil tage sin tilflugt til mig, slutte fred med mig, slutte fred med mig. 27:6I de kommende dage skal Jakob slå rødder, Israel skal blomstre og få knopper; og de skal fylde jorden med frugt. 27:7Mon han har slået det, som han har slået dets drabsmænd?, eller blev det slået ihjel, som de, der dræbte det, slog ihjel? 27:8Med måde, med udstødelse kæmpede du imod det;; han rev det bort med sit hårde uvejr, den dag der var østenstorm. 27:9Derfor bliver Jakobs ondskab sonet på den måde, og frugten af, at han fjerner dets synd, er alt dette: At han gør alle altrets sten som spredte kalksten; billeder af Astarte og solen skal ikke rejse sig mere.
27:10For den faste by ligger øde, en bolig forkastet og forladt som en ørken; der skal kalve gå på græs, og der skal de ligge og æde dens kviste. 27:11Når dens grene tørrer ud, da skal de brækkes af, kvinder skal komme og bruge dem til at tænde op med; for det er ikke et forstandigt folk, derfor skal han, der skabte det, ikke forbarme sig over det, og han, der dannede det, skal ikke være nådig imod det. 27:12Og det skal ske på den dag, at HERREN skal ryste frugter af fra flodens strøm indtil Egyptens Bæk; og I skal samles op én for én, Israels børn! 27:13Og det skal ske, på den dag skal man blæse i en stor basun, så skal de fortabte i Assyriens land og de fordrevne i Egyptens land komme og tilbede HERREN på det hellige bjerg i Jerusalem.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 18.11.2016