Den Frie Bibel

Esajas, kapitel 27

Esajas profeterer om ødelæggelsen af Guds menigheds fjender og om, hvordan Gud skal gøre godt imod sit folk, og han taler om dets omvendelse, 1-9; han profeterer igen om Jerusalems ødelæggelse på grund af jødernes synder og om deres omvendelse og tilbagevenden fra landflygtigheden, 10-13.

27:1På den dag skal HERREN med sit hårde og store og stærke sværd straffe Leviathan, den flygtende slange, og Leviathan, den bugtede slange, og han skal dræbe uhyret, der er i havet. 27:2Syng på den dag om en liflig vingård: 27:3Jeg, HERREN, er dens vogter, hvert øjeblik vander jeg den; for at ingen skal hærge den, vil jeg vogte den dag og nat. 27:4Jeg er ikke vred; men lad torne og tidsler komme imod mig med krig, så vil jeg angribe dem og brænde dem op alle sammen, 27:5hvis man ikke vil tage sin tilflugt til mig, slutte fred med mig, slutte fred med mig. 27:6I de kommende dage skal Jakob slå rødder, Israel skal blomstre og få knopper; og de skal fylde jorden med frugt. 27:7Mon han har slået det, som han har slået dets drabsmænd?, eller blev det slået ihjel, som de, der dræbte det, slog ihjel? 27:8Med måde, med udstødelse kæmpede du imod det;; han rev det bort med sit hårde uvejr, den dag der var østenstorm. 27:9Derfor bliver Jakobs ondskab sonet på den måde, og frugten af, at han fjerner dets synd, er alt dette: At han gør alle altrets sten som spredte kalksten; billeder af Astarte og solen skal ikke rejse sig mere.
27:10For den faste by ligger øde, en bolig forkastet og forladt som en ørken; der skal kalve gå på græs, og der skal de ligge og æde dens kviste. 27:11Når dens grene tørrer ud, da skal de brækkes af, kvinder skal komme og bruge dem til at tænde op med; for det er ikke et forstandigt folk, derfor skal han, der skabte det, ikke forbarme sig over det, og han, der dannede det, skal ikke være nådig imod det. 27:12Og det skal ske på den dag, at HERREN skal ryste frugter af fra flodens strøm indtil Egyptens Bæk; og I skal samles op én for én, Israels børn! 27:13Og det skal ske, på den dag skal man blæse i en stor basun, så skal de fortabte i Assyriens land og de fordrevne i Egyptens land komme og tilbede HERREN på det hellige bjerg i Jerusalem.

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 18.11.2016