Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 27

27:1På den dag skal HERREN straffe med sit sværd,
det tunge og store og stærke,
Livjatan, den flygtige slange,
og Livjatan, den bugtede slange,
og han dræber dragen, der er i havet.
 
27:2På den dag skal I synge om en herlig vingård:
27:3Jeg, HERREN, vogter den,
hvert øjeblik vander jeg den;
for at ingen skal hærge den,
vil jeg vogte den dag og nat.
27:4Vrede har jeg ikke;
hvem giver mig tjørn og tidsel?
Med krigen vil jeg angribe det
og brænde det hele,
27:5medmindre man griber min beskyttelse,
slutter fred med mig,
ja, slutter fred med mig.
27:6I dage der kommer, skal Jakob slå rødder,
Israel skal blomstre og få knopper;
og de skal fylde verdens overflade med frugt.
27:7Har han slået sit folk på samme måde som den der slog det?
Eller blev det slået ihjel, som de der dræbte det, blev slået ihjel?
27:8Ved at jage bort, ved at forstøde, straffede du det;
han fjernede det med sin kraftige storm, den dag der var østenvind.
27:9Derfor bliver Jakobs skyld sonet derved,
og dette er hele frugten af at hans synd fjernes:
At han gør så alle altrets sten
bliver som knuste kalksten;
der skal ikke mere stå Astarte-pæle og røgelsesaltre.
 
27:10For den befæstede by ligger ensom,
en forladt boplads og øde som en ørken;
dér skal en kalv græsse,
og dér skal den ligge og æde dens kviste.
27:11Når dens gren er tør,
da skal den brækkes af,
kvinder kommer og antænder den;
for det er et folk uden indsigt,
derfor vil han, der skabte det, ikke forbarme sig over det,
og han, der dannede det, vil ikke være nådig imod det.

Profeti om israelitternes tilbagevenden til deres land

27:12Men det skal ske på den dag
at HERREN skal slå frugter ned lige fra flodens strøm
til Egyptens Bæk;
og I skal samles op
én for én, Israels børn!
27:13Og det skal ske på den dag
at der skal blæses i en stor basun;
så skal de komme, de der forsvandt i Assyriens land,
og de fordrevne i Egyptens land,
og bøje sig tilbedende ned for HERREN
på det hellige bjerg i Jerusalem.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 04.10.2023