Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 14

Babylon skal ødelægges så jøderne kan befris af deres fangenskab.

14:1For HERREN skal forbarme sig over Jakob og igen udvælge Israel og lade dem bosætte sig i deres land; og den fremmede skal slutte sig til dem og holde sig til Jakobs hus. 14:2Og folkene skal tage dem og føre dem til deres hjem, og Israels hus skal tage dem i besiddelse som tjenere og tjenestepiger i HERRENS land og holde dem fanget som de selv var fanget af, og regere over deres undertrykkere.

Alle folk og dødsriget skal glæde sig over Babylons fald og undres over det; HERREN gennemfører sine trusler imod den.

14:3Og det skal ske på den dag når HERREN skaffer dig ro efter din trængsel og uro og efter det hårde slaveri som man lod dig trælle under: 14:4Så skal du give dig til at synge denne sang imod kongen af Babylon og sige: »Se hvor undertrykkeren er færdig! Se hvor trykket er lettet!« 14:5HERREN har brækket de ugudeliges stav, herskernes spir, 14:6der slog folkene i grusomhed med ustandselige slag og regerede over folkeslag i vrede med skånselsløs forfølgelse. 14:7Hele jorden hviler og har ro, de bryder ud i jubelråb. 14:8Cypresserne glæder sig også over dig, ja, cederne på Libanon, og siger: »Siden du blev liggende, kommer ingen op for at fælde os.« 14:9Dødsriget hernede ryster for dig, for at møde dig når du kommer; på grund af dig får det de døde til at rejse sig, alle jordens herskere, det får alle folkenes konger til at rejse sig fra deres troner. 14:10De svarer alle sammen og siger til dig: »Du er blevet kraftløs som vi er, nu ligner du os!« 14:11Din storhed med dine harpers klang er kastet ned i dødsriget; orme bredes ud under dig, maddiker dækker dig til. 14:12Hvordan er du dog faldet ned fra himlen, du morgenstjerne, du morgenrødens søn? Hvordan er du dog fældet til jorden, du der trampede folkeslag ned? 14:13Og du sagde til dit hjerte: »Jeg vil stige op til himlen, rejse min trone op over Guds stjerner, og jeg vil sidde på rådsforsamlingsbjerget længst mod nord; 14:14jeg vil fare op over de højeste skyer, jeg vil være ligesom Den Højeste!« 14:15Men til dødsriget skal du fare ned, til hulens nederste bund! 14:16Den der ser dig, skal stirre på dig, de skal se undrende på dig og sige: »Er det virkelig den mand der fik jorden til at ryste, der fik rigerne til at bæve, 14:17der gjorde verden til en ørken og lagde dens byer i ruiner, der ikke satte sine fanger fri for at lade dem gå hjem?« 14:18Alle folkenes konger, de ligger alle sammen hver i sit hus med ære; 14:19men du, du er smidt hen uden grav, som en foragtet kvist, dækket til med dræbte, der er gennemboret med sværd, der styrtede ned i stengravens dyb; du er som et fladtrådt ådsel. 14:20Du skal ikke begraves sammen med dem, for du har ødelagt dit land, slået dit folk ihjel; de ondes afkom skal ikke nævnes for evigt. 14:21Gør klar til et blodbad for hans børn på grund af deres fædres misgerning så de ikke rejser sig, hverken til at arve jorden eller til at fylde jorden med byer. 14:22For jeg vil rejse mig imod dem, siger HERREN Zebaoth, og udrydde Babylons navn og hans tiloversblevne og søn og sønnesøn, siger HERREN. 14:23Og jeg vil gøre den til bosted for pindsvin og til sumpe og feje den væk med ødelæggelsens kost, siger HERREN Zebaoth. 14:24HERREN Zebaoth har svoret og sagt: »Sandelig, som jeg har tænkt, skal det ske, og som jeg har besluttet, skal det stå fast: 14:25At jeg skal knuse Assur i mit land og trampe ham ned på mine bjerge så hans åg skal tages fra dem, og hans byrde fjernes fra deres skuldre!« 14:26Det er det råd der er besluttet over hele jorden, og det er den hånd der er strakt ud over alle folkeslag. 27 For det er HERREN der har besluttet det, og hvem vil så forhindre det? Og hans hånd er strakt ud, og hvem vil så fjerne den?

Esajas profeterer om hvordan Ezekias, kong Akas’ søn, skal ydmyge og underkue filistrene.

14:28I det år hvor kong Akas døde, kom denne profeti: 14:29Glæd dig ikke, hele du filisterland, over at hans stav som slog dig, er brækket; for af slangens rod skal der komme en basilisk, og dens afkom skal blive en flyvende drage. 14:30Og de førstefødte af de ringe skal finde mad og de fattige ligge trygt; men jeg vil kvæle din rod med sult, og man skal dræbe din rest. 14:31Hyl, du port! Skrig, du by! Vær modfalden, hele du filisterland! For der skal komme en røg fra norden, og i hans hærskarer er der ingen, der kommer for sent. 14:32Og hvad skal man svare folkets budbringer? – At HERREN har lagt Zions grund fast, og at de arme i hans folk skal have tilflugt i den.

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 10.08.2016