Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 14

Israels hjemkomst

14:1For HERREN vil forbarme sig over Jakob og igen udvælge Israel og anbringe dem i deres land; og den fremmede skal slutte sig til dem, og de skal holde sig til Jakobs hus. 14:2Og folkeslag skal tage dem og bringe dem til deres sted, og Israels hus skal tage dem i besiddelse som trælle og trælkvinder i HERRENS land, så de holder dem fanget som de selv var fanget af, og hersker over deres undertrykkere.

Israels spottesang over Babyloniens konge

14:3Og det skal ske på den dag når HERREN skaffer dig ro efter din trængsel og din uro og efter det hårde arbejde som blev udført af dig: 14:4Da skal du istemme denne spottesang imod Babyloniens konge og sige:
»Hvor en undertrykker dog er færdig,
hans hærgen er slut!«
14:5HERREN har brækket ugudeliges stok,
herskernes stav,
14:6der slog folk i harme
med slag uden ophør,
herskede over folkeslag i vrede,
forfølgelse, uden at han viste skånsel.
14:7Hele jorden hviler og har ro,
de bryder ud i jubel.
14:8Enebærtræerne glæder sig over dig
sammen med Libanons cedre:
»Siden du er lagt ned, kommer ingen op
for at fælde os.«
14:9Dødsriget dernede ryster for dig
ved dit komme;
det vækker dødninge for dig,
alle jordens herskere,
det får alle folkenes konger
til at rejse sig fra deres troner.
14:10De svarer alle sammen
og siger til dig:
»Også du er blevet kraftløs ligesom vi,
du ligner os!«
14:11Din herlighed er styrtet ned i dødsriget,
dine harpers klang;
under dig bredes maddiker ud som leje,
orm er dit dække.
14:12Hvordan er du dog faldet ned fra himlen,
du morgenstjerne, du morgenrødens søn?
Du er smadret til jorden,
du der besejrede folkeslag.
14:13Og du sagde i dit hjerte:
»Jeg vil stige op til himlen,
oppe over Guds stjerner
vil jeg rejse min trone,
og jeg vil sætte mig på rådsforsamlingsbjerget
i det yderste nord;
14:14jeg vil stige op over skyhøjderne,
jeg vil gøre mig lige med den Højeste!«
14:15Men til dødsriget vil du blive bragt ned,
til gravens dybder!
14:16Når de ser dig, skal de stirre på dig,
de skal give agt på dig:
»Er det virkelig den mand der fik jorden til at ryste,
der fik kongeriger til at vakle,
14:17der gjorde verden til en ørken
og nedrev byer,
der ikke lod sine fanger tage hjem?«
14:18Alle folkenes konger,
alle lå de med ære
hver i sit hus;
14:19men du, du er smidt hen, fjernt fra din grav,
som en foragtet kvist,
dækket til med dræbte, der er gennemboret med sværd,
der går ned i stenfyldt grav;
som et nedtrådt ådsel.
14:20Du skal ikke forenes med dem i en grav,
for dit land har du lagt øde,
dit folk har du dræbt;
for evigt skal ikke nævnes
ondes afkom.
14:21Gør en slagtebænk klar til hans sønner
på grund af deres fædres synd,
så de ikke rejser sig og tager jorden i besiddelse
eller fylder verdens overflade med byer.
14:22»Jeg vil rejse mig imod dem,« lyder Hærskarers HERRES° udsagn, »og jeg vil udslette Babyloniens navn og rest og afkom og slægt,« lyder HERRENS udsagn. 14:23»Og jeg vil gøre den til ejendom for pindsvin og til vandfyldt sump og feje den væk med ødelæggelsens kost,« lyder Hærskarers HERRES° udsagn.

Mod Assyrien

14:24Hærskarers HERRE° har svoret og sagt: »Sandelig,
som jeg har tænkt mig,
skal det blive,
og som jeg har besluttet,
skal det ske:
14:25At jeg skal knuse Assur i mit land
og trampe ham ned på mine bjerge,
så hans åg skal vige fra dem,
og hans byrde fjernes fra deres skuldre!«
14:26Det er den plan der er lagt
for hele jorden,
og det er den hånd der er strakt ud
over alle folkeslagene.
14:27For Hærskarers HERRE° har besluttet det,
hvem kan så sætte det ud af kraft?
Og hans hånd er strakt ud,
hvem kan så tvinge den tilbage?

Mod Filistæa

14:28I det år, hvor kong Akaz døde, kom dette udsagn:
14:29Glæd dig ikke, hele du Filistæa,
over at en stav, som slog dig, er brækket;
for fra slangens rod skal der komme en giftslange,
og dens afkom er en flyvende drage.
14:30Og de førstefødte af de ringe
skal finde mad,
og de fattige lejre sig trygt;
men jeg vil dræbe din rod med sult,
og man skal myrde din rest.
14:31Hyl, du port!
Skrig, du by!
Fortvivl, hele du Filistæa!
For fra nord kommer der røg,
og i hans horder er ingen alene.
14:32Og hvad skal man svare et folks budbringere?
At HERREN har grundlagt Zion,
og dér skal de elendige i hans folk søge tilflugt.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 27.01.2023