Den Frie Bibel

Esajas, kapitel 18

Esajas profeterer om etioperne og forkynder krig og ødelæggelse for dem, 1-6; han taler også om deres omvendelse, 7.

18:1Ve det land med de susende vinger, på den anden side af Etiopiens floder! 18:2det, som sender bud over havet og med både af rør over vandet: I lette budbringere, gå til et folk, der er velvokset og glatraget, til et forfærdeligt folk, der er længere borte end dette; et folk, stærkt og nedtrampende, hvis land floder løber igennem. 18:3Alle I indbyggere på jorden, og I, der bor på jorden, når man rejser bannere på bjergene, så se til! Og når man blæser i trompeten, så hør efter! 18:4For sådan har HERREN sagt til mig: »Jeg vil være stille og se på fra min bolig, når heden brænder under solskin, når skyen dugger i høstens hede.« 18:5For før høsten, når blomstringen er forbi, og blomsterne er blevet til druer, der modnes, da skal man skære rankerne af med vingårdsknive, fjerne og hugge grenene af. 18:6De skal alle sammen overlades til rovfuglene på bjergene og til dyrene i landet, så rovfugle skal oversomre med dem, og alle dyr i landet overvintre med dem.
18:7På den tid skal der frembæres gave til HERREN Zebaoth fra det velvoksne og glatragede folk og fra det forfærdelige folk, der er længere borte end det; et folk, stærkt og nedtrampende, hvis land floder løber igennem, hen til HERREN Zebaoths sted, til Zions bjerg.

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 18.11.2016