Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 60

Jerusalems kommende herlighed

60:1Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet,
og HERRENS herlighed er stået op over dig.
60:2For se, mørket skjuler jorden
og mulmet folkene;
men over dig skal HERREN stå op,
og hans herlighed skal vise sig over dig.
60:3Og folkeslag vandrer til dit lys
og konger til den glans, der er stået op over dig.
60:4Løft dit blik og se dig omkring,
de samles alle, de kommer til dig,
dine sønner skal komme langvejs fra,
og dine døtre skal bæres på hofte.
60:5Da skal du se og stråle af glæde,
og dit hjerte banker og svulmer;
for havets overflod skal bringes til dig,
folkeslags rigdom skal komme til dig.
60:6Mængden af kameler skal skjule dig,
Midjans og Efas dromedarer,
alle fra Saba skal komme;
de skal bære guld og røgelse
og de skal forkynde HERRENS pris.
60:7Alt Kedars småkvæg skal samles til dig,
Nebajots vædre skal tjene dig;
de skal ofres på mit alter til mit velbehag,
og min herligheds hus vil jeg herliggøre.
 
60:8Hvem er disse der flyver af sted som en sky
og som duer til deres dueslag?
60:9For øer skal vente på mig,
og Tarshish’ skibe er forrest
for at bringe dine sønner fra det fjerne,
deres sølv og deres guld sammen med dem,
til HERREN din Guds navn
og til Israels Hellige,
for han har forherliget dig.
60:10Og fremmede skal bygge dine mure,
og deres konger skal tjene dig;
for i min vrede slog jeg dig,
men i min nåde forbarmede jeg mig over dig.
60:11Og dine porte skal de altid åbne,
hverken dag eller nat skal de lukkes
så man kan bringe folkeslags rigdom til dig
og deres konger ført i procession.
60:12For det folk og det rige der ikke vil tjene dig, skal gå til grunde,
og folkeslagene skal gå helt til grunde.
60:13Libanons herlighed skal komme til dig,
både enebær og elm og cypres,
for at pryde min helligdoms sted,
og jeg vil ære mine fødders sted.
60:14Og børnene af dem der har plaget dig, skal komme ydmyge til dig,
og alle de der foragter dig, skal kaste sig ned for dine fodsåler,
og de skal kalde dig HERRENS by, Israels Helliges Zion.
60:15I stedet for at du var forladt og forhadt, og ingen gik igennem,
gør jeg dig til en evig højhed,
til fryd for slægt efter slægt.
60:16Og du skal die folkeslags mælk
og die kongers bryst,
og du skal forstå at jeg, HERREN, er din frelser
og din forløser, Jakobs Mægtige.
60:17I stedet for kobberet vil jeg bringe guld,
og i stedet for jernet vil jeg bringe sølv
og i stedet for træerne bronze
og i stedet for stenene jern.
Og jeg vil give din øvrighed fred
og dine herskere retfærdighed.
60:18Der skal ikke længere høres om vold i dit land,
om ødelæggelse og fordærv inden for dine grænser;
men du skal kalde dine mure Frelse
og dine porte Lovsang.
60:19For dig skal solen ikke længere være
lys om dagen,
og til glans skal månen ikke skinne for dig;
men for dig skal HERREN være evigt lys
og din Gud din herlighed.
60:20Din sol skal ikke mere gå ned,
og din måne skal ikke tage af;
for HERREN skal for dig være evigt lys,
og dine sørgedage skal være til ende.
60:21Og dit folk – de er alle retfærdige,
til evig tid skal de eje landet,
et skud af min plante,
mine hænders værk til forherligelse.
60:22Den ubetydelige skal blive til tusind
og den lille til et mægtigt folk;
Jeg, HERREN, vil til sin tid fremskynde det.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 13.06.2024