Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 60

Esajas profeterer om hedningernes omvendelse og Guds kirkes herlighed, 1-13; han nævner de velgerninger, som Messias vil vise sin kirke, der samles af jøder og hedninger; HERREN lover tilgivelse for synd, retsindige lærere, oplysning, retfærdighed og lykkelig fremgang, 14-22.

60:1Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet, og HERRENS herlighed er stået op over dig. 60:2For se, mørket skjuler jorden og mulmet folkene; men over dig skal HERREN stå op, og over dig skal hans herlighed komme til syne. 60:3Folkeslag skal vandre hen til dit lys og kongerne hen til den glans der er stået op over dig. 60:4Løft dit blik og se dig omkring, og se, de samles alle, de kommer til dig, dine sønner kommer langvejs fra, og dine døtre bæres på hofte. 60:5Så skal du se det og stråle af glæde, og dit hjerte skal banke og udvide sig; for havets rigdom skal bringes til dig, folkeslagenes skatte skal komme til dig. 60:6Mængden af kameler skal dække dig, Midjans og Efas dromedarer, alle fra Saba skal komme; de skal bære guld og røgelse og forkynde HERRENS pris. 60:7Alle Kedars får skal samles til dig, Nebajots vædre skal tjene dig; de skal ofres på mit alter til mit velbehag, og min herligheds hus vil jeg gøre herlig. 60:8Hvem er de her, der kommer flyvende som en sky og som duer til deres dueslag? 60:9For øer venter på mig, og Tharsis’ skibe er forrest for at føre dine børn hertil langvejs fra, og sammen med dem deres sølv og deres guld, til HERREN din Guds navn og til Israels Hellige, for han har gjort dig herlig. 60:10Og de fremmede skal bygge dine mure og deres konger tjene dig; for i min vrede slog jeg dig, men i min nåde forbarmede jeg mig over dig. 60:11Og dine porte skal man altid holde åbne, hverken dag eller nat skal de lukkes, så hedningernes magt og deres konger, der føres hertil, skal kunne komme til dig. 60:12For det folk og det rige, der ikke vil tjene dig, skal ødelægges, og hedningerne skal gå helt til grunde. 60:13Libanons herlighed skal komme til dig, både fyrretræ og ahorn og buksbom, for at pryde stedet, hvor min helligdom står, og gøre det sted, hvor mine fødder står, herligt.
60:14Og børnene af dem, der plagede dig, skal komme og bøje sig for dig, og alle de, der spottede dig, skal kaste sig ned for dine fødder, og de skal kalde dig HERRENS by, Israels Helliges Zion. 60:15I stedet for, at du var forladt og forhadt, så ingen gik igennem der, vil jeg gøre dig til en evig herlighed, til en fryd fra slægt til slægt. 60:16Og du skal die hedningers mælk og die kongers bryst, og du skal forstå, at jeg, HERREN, er din frelser og Jakobs Mægtige din løskøber. 60:17Jeg vil sætte guld i stedet for kobber og sætte sølv i stedet for jern og kobber i stedet for træ og jern i stedet for sten; og jeg vil give dig overhoveder til fred og herskere til retfærdighed. 60:18Der skal ikke længere høres om vold i dit land eller om ødelæggelse og fordærv inden for dine grænser; men du skal kalde dine mure Frelse og dine porte Lovsang. 60:19Solen skal ikke længere været dit lys om dagen, og som lys skal månen ikke skinne for dig; men HERREN skal være dit evige lys, og din Gud skal være din herlighed. 60:20Din sol skal ikke mere gå ned, din måne skal ikke tage af; for HERREN skal være dit evige lys, og dine sørgedage skal være til ende. 60:21Og dit folk, de er alle retfærdige, til evig tid skal de eje landet, et skud af min plante, mine hænders værk, mig til ære. 60:22Den mindste skal blive til tusinde, og den ringe til et mægtigt folk; jeg HERREN, jeg vil lade det ske hastigt til sin tid.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen og Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 11.01.2022