Den Frie Bibel

Esajas, kapitel 23

Esajas forudsiger, at Tyrus skal ødelægges, især på grund af dens liv i stor overdådighed, og profeterer, hvor længe dens ødelæggelse skal vare, 1-15; efter den tid skal den opnå sin tidligere velstand og omvendes til HERREN, 16-18.

23:1Profeti imod Tyrus. I skal jamre, skibe fra Tharsis! For den er ødelagt, så der ikke er et hus tilbage, og så ingen kommer derind; fra Kithims land meldes dette for dem. 23:2Vær stille, I indbyggere på øen, som Zidons købmænd, der rejste over havet, fyldte! 23:3Over de store vande blev kornet ved Sikor, høsten ved floden, dens indtjening, og den var hedningernes markedsby. 23:4Skam dig, Zidon! For havet, fæstningen ved havet, siger: »Jeg har ikke haft fødselsveer og har ikke født og ikke opdraget unge mænd og ikke opfostret unge piger.« 23:5Så snart rygtet når Egypten, skal de blive bange ved rygtet om Tyrus. 23:6Rejs over ti Tharsis, I indbyggere på øens kal jamre! 23:7Er det her jeres jublende by, den, hvis oprindelse er fra ældgammel tid, den, hvis fødder fører den ud, langt bort til at bo som fremmed? 23:8Hvem har besluttet dette mod Tyrus, den, der uddelte kroner, den, hvis købmænd var fyrster, den, hvis handelsmænd var de herligste på jorden? 23:9Det er HERREN Zebaoth, der har besluttet det for at ydmyge al denne dejlige herlighed, for at gøre de herlige på jorden ringe. 23:10Løb igennem dit land som floden, du datter af Tharsis! Der ikke længere noget bælte, der holder. 23:11Han rakte sin hånd ud over havet, han fik landene til at bæve; HERREN befalede om Kanaan at ødelægge dens fæstninger. 23:12Og han sagde: »Du skal ikke længere fryde dig, du voldtagne jomfru, Zidons datter! Gør dig klar, tag over til Kithim; men selv ikke der skal du have ro.« 23:13Se, kaldæernes land – der er folket, som ikke har været til længe, Assur har grundlagt det for ørkenens børn – de har rejst vagttårne, revet dens paladser ned, gjort den til en stendynge. 23:14I skal jamre, I skibe fra Tharsis! For jeres fæstninger er ødelagt. 23:15Og det skal ske på den dag, da skal Tyrus blive glemt i 70 år, der er en konges dage; men når de 70 år er slut, skal det gå Tyrus som i visen om luderen:
23:16»Tag harpen, gå omkring i byen, du glemte luder! Spil smukt på strengene, syng meget, så du må huskes!« 23:17Og det skal ske, efter at 70 år er gået, da skal HERREN besøge Tyrus, og den skal få sin indtjening igen og hore med alle lande på jorden, i hele verden. 23:18Men dens handel og dens indtjening skal være helliget HERREN, den skal ikke spares op eller lægges hen; for de, der bor for HERRENS ansigt, skal have dens handel, så de må spise og blive mætte og kunne klæde sig herligt.

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 18.11.2016