Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 39

Sendebudene fra Babylon

39:1På den tid sendte Babylons konge Merodak-Bal’adan, Bal’adans søn, breve og gaver til Hizkija, for han havde hørt at han havde været syg og var blevet rask. 39:2Og Hizkija glædede sig over dem og viste dem skatkammeret, sølvet og guldet og balsamstofferne og den kostelige olie og hele sit våbenkammer og alt det der fandtes i hans forrådskamre; der var ikke den ting som Hizkija ikke lod dem se i sit hus og i hele sit rige.

Profeti om bortførelsen til Babylon

39:3Da kom Esajas, profeten, til kong Hizkija og sagde til ham: »Hvad har de mænd sagt? Og hvorfra er de kommet til dig?« Hizkija sagde: »De er kommet til mig fra et land langt borte, fra Babylonien.« 39:4Og han sagde: »Hvad har de set i dit hus?« Hizkija sagde: »De har set alt hvad der er i mit hus; der var ikke en ting som jeg ikke viste dem i mine forrådskamre.« 39:5Da sagde Esajas til Hizkija: »Hør Hærskarers HERREs° ord: 39:6Se, der kommer dage da alt det der er i dit hus, og som dine fædre har samlet indtil denne dag, skal føres til Babylonien; der skal ikke blive noget tilbage, siger HERREN. 39:7Og nogle af dine sønner, der nedstammer fra dig, som du bliver far til, skal de tage, og de skal være hofmænd i Babyloniens konges palads.« 39:8Men Hizkija sagde til Esajas: »Det ord fra HERREN du har talt, er godt.« Og han sagde: »Så bliver der fred og stabilitet i mine dage!«
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 04.10.2023