Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 50

Israel bliver tugtet på grund af sin synd

50:1Sådan siger HERREN:
»Hvor er jeres mors skilsmissebrev,
hvormed jeg har sendt hende bort?
Eller hvem af mine kreditorer er det
som jeg skulle have solgt jer til?
Nej, på grund af jeres syner blev I solgt,
og på grund af jeres overtrædelser blev jeres mor sendt bort.
50:2Hvorfor var der ingen da jeg kom?
Hvorfor svarede ingen da jeg kaldte?
Er min arm blevet alt for kort til at forløse?
Og er der ingen kraft hos mig til at redde?
Se, ved min trussel tørrer jeg et hav ud,
jeg gør floder til ørken,
så deres fisk stinker fordi der ikke er vand,
og så de dør af tørsten.
50:3Jeg klæder himlene i sort
og giver dem sæk som dække.«

HERRENS tjener

50:4Herren HERREN har givet mig
disciples tunge,
så jeg kan vide at støtte den trætte med ord.
Han vækker hver morgen, han vækker mit øre
til at høre som disciplene.
50:5Herren HERREN har åbnet mit øre,
og jeg strittede ikke imod,
jeg veg ikke tilbage.
50:6Jeg vendte min ryg til dem der slog,
og mine kinder til dem der rev i skægget;
jeg skjulte ikke mit ansigt
for hån og spyt.
 
50:7For Herren HERREN vil hjælpe mig,
derfor er jeg ikke blevet beskæmmet,
derfor gjorde jeg mit ansigt som flinten,
og jeg vidste, at jeg ikke bliver gjort til skamme.
50:8Han der erklærer mig retfærdig, er nær.
Hvem vil ligge i strid med mig?
Lad os træde frem sammen!
Hvem har en sag imod mig?
Lad ham komme hen til mig!
50:9Se, Herren HERREN vil hjælpe mig;
hvem er han der vil dømme mig skyldig?
Se, de skal alle slides op som tøjet,
møl skal æde dem.
 
50:10Hvem blandt jer frygter HERREN
så han adlyder hans tjeners stemme?
Den der vandrer i mørke og ikke har noget lys,
skal stole på HERRENS navn
og støtte sig til sin Gud.
50:11Se, alle I der tænder ild,
som ruster jer med brandpile,
gå I selv ind i jeres ilds flamme
og i de brandpile I har tændt!
Fra min hånd kommer dette over jer,
på et pinested skal I ligge.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 09.01.2024