Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 28

Esajas profeterer om de ti stammers ødelæggelse på grund af deres stolthed, 1-4; om Judas velstand, 5-6; om Guds straffe, også over det, på grund af mange alvorlige synder og bespottelser, 7-13; han bebrejder dem deres dårlige livsførelse og henviser dem til hovedhjørnestenen og advarer dem og forkynder Guds domme, 14-23; han viser dem med en lignelse, hvordan handler med sit folk, 24-29.

28:1Ve de berusedes stolte krone i Efraim og deres dejlige prydelses falmede blomst, der står oven over den fede dal, der, hvor de dingler af vin! 28:2Se, HERREN har en stærk og mægtig mand, der er som et regnskyl med hagl, som en ødelæggende storm; som et skyl af mægtige vande, der strømmer over, skal han slå til jorden med magt. 28:3Med fødder skal den trædes ned, de berusedes stolte krone i Efraim. 28:4Og deres dejlige prydelses falmede blomst, der står oven over den fede dal, skal blive som en figen, der er tidligt moden før sommeren, som én får øje på og sluger, så snart han får den i hånden. 28:5På den dag skal HERREN Zebaoth blive til en dejlig krone og en herlig krans for sit folks rest 28:6og til rettens Ånd for dem, der sidder i domstolen, og til styrke for dem, der driver krigen tilbage til porten.
28:7Men også de dingler af vin og er omtågede af stærk drik; præst og profet dingler rundt af stærk drik, de er overvældede af vin, de farer vild under synet, de vakler under dommen. 28:8For alle borde er fulde af ulækkert bræk; der er ikke én ren plet. 28:9Hvem skal han lære kundskab? Og hvem skal han få til at forstå det, der høres? Er det dem, der er vænnet fra mælk, dem, der er taget fra brystet? 28:10For der er bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, lidt her, lidt der. 28:11Men gennem folk med stammende læber og med fremmed sprog skal han tale til dette folk, 28:12som han sagde til: »Her er der ro, lad den trætte hvile, her fås der nye kræfter,« men de ville ikke høre. 28:13Så skal HERRENS ord for dem da blive bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, lidt her, lidt der; for at de skal gå bort og falde baglæns og kvæstes og bindes og fanges.
28:14Hør derfor HERRENS ord, I spottere, der hersker over dette folk, der bor i Jerusalem! 28:15Fordi I sagde: »Vi har sluttet en pagt med døden og lavet et forbund med dødsriget; når den svungne svøbe suser forbi, da skal den ikke nå os; for vi har gjort løgn til vores tilflugt og falskhed til vores skjul 28:16Derfor, sådan sagde Herren HERREN: »Se, jeg lægger som grundvold i Zion en sten, en prøvet sten, en kostbar hjørnesten, fast grundlagt; den, der tror, haster ikke.«. 28:17Og jeg vil sætte ret som målesnor og retfærdighed som vægt, og hagl skal drive den falske tilflugt bort og vandene skylle over skjulet. 28:18Og jeres pagt med døden skal blive til intet, og jeres forbund med dødsriget skal ikke bestå, når den svungne svøbe suser forbi, da skal den slå jer ned. 28:19Hver gang den suser forbi, skal den rive jer bort; for den skal suse forbi hver morgen, om dagen og om natten; og det skal være en rædsel bare at høre rygtet. 28:20For sengen er for kort, så man ikke kan strække sig ud, og tæppet er for smalt, når man vil dække sig til med det. 28:21For HERREN skal gøre sig klar som ved Perazims bjerg, han skal harmes som i Gibeons dal, til at gøre sin gerning – forunderlig er hans gerning! og fuldføre sit værk – uhørt er hans værk! 28:22Og nu, hold op med at spotte, så jeres bånd ikke skal blive strammere; for jeg har hørt om en ødelæggelse og om en fast beslutning fra Herren, HERREN Zebaoth, over hele jorden. 28:23Vend ørerne denne vej og hør min stemme, giv agt og hør min tale!
28:24Mon plovmanden pløjer altid for at så, vender og harver sin jord hele tiden? 28:25Er det ikke sådan, når han har jævnet dens overflade, at han spreder dild og strør kommen og sår hvede i rækker og byg på det afmærkede sted og spelt i kanten? 28:26For Gud underviser ham om den rigtige måde, hans Gud lærer ham den. 28:27For dild tærskes ikke med tærskevogn, og vognhjul går ikke hen over kommen; men dild slås af med stav og kommen med kæp. 28:28Brødkorn stødes småt; for man tærsker det ikke for evigt; og driver man sine vognhjul og sine heste hen over, knuser man det ikke. 28:29Også dette kommer fra HERREN Zebaoth, han er forunderlig i råd og stor i visdom.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 06.06.2018