Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 28

Domsprofeti over Samaria og Jerusalem

28:1Ve stoltheds krone,
Efraims berusede,
og en visnet blomst er dens prægtige prydelse
på højden over en frugtbar dal,
fuld af dem som er slået omkuld af vin!
28:2Se, Herren har en stærk og mægtig,
der som skybrud af hagl,
som en ødelæggende storm,
som et skybrud af mægtige, oversvømmende vande,
kaster den til jorden med magt.
28:3Under fødder skal den trædes ned,
Efraims berusedes stoltheds krone.
28:4Og hans prægtige smykke,
en falmet blomst,
der står på højden over en frugtbar dal,
skal blive som en figen der er tidligt moden
inden høsten,
som én får øje på
og sluger mens den endnu er i hans hånd.
28:5På den dag skal Hærskarers HERRE° blive
til en herlig krone og en prægtig krans
for sit folks rest,
28:6og til rettens Ånd
for den der sidder i domstolen,
og til styrke for dem der driver krigen tilbage til porten.
 
28:7Men også de dingler af vin
og vakler rundt af berusende drik;
præst og profet dingler af berusende drik,
de er forvirrede på grund af vin,
de vakler rundt på grund af berusende drik,
de dingler når de har et syn,
de raver rundt ved domsforkyndelse.
28:8For alle borde er fulde af ulækkert bræk;
der er ikke én ren plet.
28:9Hvem skal han lære kundskab?
Og hvem skal han få til at forstå et budskab?
Er det dem der er vænnet fra mælk,
dem der er taget fra brystet?
28:10For »Savlasav, savlasav,
kavlakav, kavlakav,
lidt her, lidt der.«
 
28:11Ja, med stammende læbe
og med fremmed sprog
skal han tale til dette folk.
28:12Da han sagde til dem:
»Her er der ro,
lad den trætte hvile,
her er hvilested,«
var de ikke villige til at lytte.
28:13Så bliver HERRENS ord for dem da:
»Savlasav, savlasav,
kavlakav, kavlakav,
lidt her, lidt der,«
for at de skal gå og snuble bagover
og kvæstes og falde i en snare og tages til fange.
 
28:14Hør derfor HERRENS ord,
I spottere,
der hersker over dette folk,
som er i Jerusalem!
28:15Fordi I sagde:
»Vi har sluttet en pagt med døden
og lavet et forbund med dødsriget;
en flodbølge, når den farer forbi,
skal den ikke nå os;
for vi har gjort løgn til vores tilflugt,
og vi skjuler os i falskhed.«
28:16Derfor, sådan sagde Herren HERREN:
»Se, jeg lægger som grundvold i Zion en sten,
en prøvet sten,
en kostbar hjørnesten,
fast grundlagt.
Den der tror, haster ikke.«.
28:17Og jeg vil sætte ret som målesnor
og retfærdighed som lodline,
og hagl skal drive løgnens tilflugtssted bort
og vande skylle over skjulet.
28:18Jeres pagt med døden skal ophæves,
og jeres forbund med dødsriget skal ikke bestå;
en flodbølge, når den farer forbi,
så bliver I trampet ned af den.
28:19Hver gang den farer forbi,
skal den tage jer med;
for den skal fare forbi hver morgen,
om dagen og om natten;
og det skal være en rædsel bare at forstå budskabet.
 
28:20For sengen er for kort til at strække sig ud,
og tæppet er for smalt, når man vil dække sig til.
28:21For som ved Perasims bjerg
rejser HERREN sig,
harm som i dalen ved Gibeon,
for at gøre sin gerning
– fremmed er hans gerning!
Og for at udføre sit værk
– fremmedartet er hans værk!
28:22Og nu, hold op med at spotte
så at jeres lænker ikke skal blive strammere;
for en ødelæggelse og en beslutning har jeg hørt om
fra Herren, Hærskarers HERRE,°
angående hele jorden.
 
28:23Lyt og hør min stemme,
giv agt og hør min tale!
28:24Mon det er hele dagen
bonden pløjer for at så,
vender og harver sin jord?
28:25Er det ikke sådan at når han har jævnet dens overflade,
så spreder han dild og strør kommen
og sår hvede i rækker
og byg på det afmærkede sted
og spelt på dets kant?
28:26For han underviser ham om den rigtige måde,
hans Gud lærer ham den.
28:27Ja, dild tærskes ikke med tærskeslæde,
og vognhjul køres ikke hen over kommen;
men dild slås af med stav og kommen med kæp.
28:28Brødkorn stødes småt,
men ikke for evigt;
og driver man sin vogns hjul og sine heste hen over det,
knuser man det ikke.
 
28:29Også dette kommer fra Hærskarers HERRE,°
han giver forunderlige råd
han har stor visdom.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 04.10.2023