Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 13

Profeti om Babylonien

13:1Et udsagn om Babylonien, som Esajas, Amos’ søn, skuede.
13:2Rejs banner på et nøgent bjerg,
råb højt til dem,
vink med hånden, så de går ind
ad fyrsternes porte!
13:3Jeg har givet befaling til mine indviede
og har også kaldet mine helte til at tjene min vrede
– de som jubler over min storhed.
13:4Der høres en larm på bjergene
som af et stort folk,
der høres kongerigers bulder,
folkeslag der samles;
Hærskarers HERRE° mønstrer
en krigshær.
13:5De kommer fra et land langt borte,
fra himlens ende,
HERREN og hans vredes redskab,
for at ødelægge hele landet.
13:6I skal jamre, for HERRENS dag er nær,
som en ødelæggelse fra Den Almægtige skal den komme.
13:7Derfor skal alle hænder blive slappe
og hvert menneskehjerte blive modløst.
13:8Og de skal forfærdes,
veer og smerter skal gribe dem,
de skal vride sig som den der føder,
de skal se forfærdede på hinanden,
deres ansigter er blussende ansigter.
13:9Se, HERRENS dag kommer frygtelig, med harme og glødende vrede,
for at lægge landet øde
og udrydde dets syndere fra det.
13:10For himlens stjerner og dens stjernebilleder
skal ikke lade deres lys stråle,
solen er mørk når den står op,
og månen skal ikke lade sit lys skinne.
13:11Jeg vil straffe verden for ondskab
og gudløse for deres misgerning;
og jeg vil gøre ende på overmodiges hovmod,
og voldsmænds overmod vil jeg ydmyge.
13:12Jeg vil gøre et menneske sjældnere end lutret guld
og en mand sjældnere end Ofir-guld.
13:13Derfor vil jeg få himle til at ryste,
og jorden skal rystes bort fra sit sted
ved Hærskarers HERRES° harme
og på hans glødende vredes dag.
13:14Som en jaget gazelle
og som får ingen samler,
skal de vende sig hver til sit folk
og flygte hver til sit land.
13:15Enhver der bliver fundet, skal gennembores,
og enhver der gribes, skal falde for sværdet.
13:16Og deres børn skal knuses
for deres øjne,
deres huse plyndres
og deres kvinder voldtages.
13:17Se, mod dem ophidser jeg Medien,
der ikke regner sølv for noget,
og guld – det har de ikke lyst til.
13:18Men buer skal gøre det af med drenge,
og moderlivs frugt skal de ikke vise barmhjertighed,
deres øje skal ikke skåne børn.
13:19Og Babylonien, kongerigers pragt,
kaldæeres stolte pryd,
skal blive som da Gud ødelagde Sodoma
og Gomorra.
13:20Det skal aldrig mere bebos,
og ingen skal bosætte sig dér i slægt efter slægt,
ingen araber skal slå telt op,
og hyrder holder ikke hvil der.
13:21Men ørkendyr skal ligge der,
og deres huse skal fyldes af ugler,
dér skal strudses afkom tage bolig,
og bukketrolde springer omkring der.
13:22Hyæner skal hyle i borgene
og sjakaler i herlige paladser;
det varer ikke længe før dets tid kommer,
og dets dage skal ikke forlænges.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 27.01.2023