Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 13

Esajas profeterer om ødelæggelsen af Babylon under mederne og perserne, som HERREN selv vækker til at gøre det.

13:1En profeti imod Babylon, som Esajas, Amoz’ søn, så. 13:2Rejs et banner på et nøgent bjerg, råb højt til dem, vink med hånden, så de går ind ad fyrsternes døre! 13:3Jeg har givet dem en befaling, jeg har helliget og kaldet mine helte, mine stolt jublende, til at tjene min vrede. 13:4Der høres en larm på bjergene som af et stort folk, et bulder af forsamlede hedningeriger; HERREN Zebaoth mønstrer en krigshær. 13:5De kommer fra et land lang borte, fra himlen ende, HERREN og hans vredes våben, for at ødelægge hele jorden.

Esajas beskriver den store elendighed, der skal komme over dem.

13:6I skal jamre, for HERRENS dag er nær, den skal komme som en ødelæggelse fra Den Almægtige. 13:7Derfor skal alle hænder slappes og hvert menneskehjerte blive modløst. 13:8Og de skal forfærdes, veer og smerter skal gribe dem, de skal vride sig som den der føder, de skal se forfærdede på hinanden, deres ansigter skal blusse som ild. 13:9Se, HERRENS dag kommer frygtelig og fuld af harme og brændende vrede for at gøre jorden til en ørken og udrydde dens synder fra den. 13:10For stjernerne på himlen og deres stjernebilleder skal ikke lade deres lys skinne, solen skal formørkes når den står op, og månen skal ikke lade sit lys skinne. 13:11Og jeg vil komme og straffe jorden for det onde og de ugudelige for deres misgerning; og jeg vil gøre ende på de hovmodiges stolthed og bøje voldsmænds overmod. 13:12Jeg vil gøre folk sjældnere end guld og mennesker sjældnere end guld fra Ofir. 13:13Derfor vil jeg ryste himlen, og jorden skal skælvende flytte sig fra sit sted i HERREN Zebaoths harme og på hans brændende vredes dag. 13:14Og det skal gå som med et jaget rådyr og som med får som ingen samler: De skal vende sig til hver sit folk og flygte hver til sit land. 13:15Enhver der bliver indhentet, skal gennembores, og enhver der gribes, skal falde for sværdet. 13:16Og deres babyer skal knuses for deres øjne, deres huse plyndres, og deres koner voldtages. 13:17Se, jeg vil ophidse mederne imod dem, dem der ikke regner sølv for noget og heller ikke har lyst til guld. 13:18Men deres buer skal gøre det af med drenge, og de skal ikke have medynk med fostret i mors liv, deres øje skal ikke skåne børnene.

Babylon skal endda blive som Sodoma og ikke mere bebos.

13:19Og Babylon, rigernes krone, kaldæernes stolte pryd, skal blive som da Gud lagde Sodoma og Gomorra i grus. 13:20Den skal aldrig mere rejse sig, og den skal ikke bebos fra slægt til slægt, og ingen araber skal slå telt op der, og hyrder ikke lade kvæg ligge der. 13:21Men ørknens vilde dyr skal ligge der, og deres huse skal være fulde af tudende dyr, og der skal bo strudse, og dæmoner hoppe omkring der. 13:22Og ulve skal hyle til hinanden i de forladte huse og sjakaler i de lystige paladser; og det varer ikke længe før dens tid kommer, og dens dage skal ikke forsinkes.

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 10.08.2016