Den Frie Bibel

Esajas, kapitel 52

Profeten lover Guds folk en uforskyldt og herlig befrielse gennem tjener, 1-6; taler om, at evangeliet skal prædikes vidunderligt, 7-10; formaner de troende til at holde sig fra al urenhed og profeterer om Guds tjeners ophøjelse efter hans fornedrelse og om hedningernes omvendelse, 11-15.

52:1Vågn op, vågn op, klæd dig i din styrke, Zion! Tag din herligheds klæder på, Jerusalem, du hellige by! For ingen uomskåren eller uren skal mere komme ind i dig. 52:2Ryst støvet af dig, rejs dig, tag plads på dit sæde, Jerusalem! Gør dig løs af lænkerne om din hals, du Zions fangne datter! 52:3For sådan siger : I er solgt for intet, I skal heller ikke løskøbes med penge. 52:4For sådan siger Herren : I begyndelsen tog mit folk ned til Egypten for at være fremmed dér; og så undertrykker Assur det for intet. 52:5Og nu, hvad har jeg fået her? siger ; for mit folk er bortført for intet; dets herskere hyler op, siger , og mit navn bliver spottet hele dagen. 52:6Derfor skal mit folk lære at kende mit navn; ja, derfor, på denne dag; for det er mig, der taler, se, her er jeg.
52:7Hvor skønne er fødderne på bjergene af den, der kommer med er et glædeligt budskab, der forkynder fred, der kommer med glædesbudskab om noget godt, der forkynder frelse og siger til Zion: »Din Gud er konge!« 52:8Dine vægteres råb er her! De hæver deres stemme, de synger alle med fryd; for med egne øjne ser de, at vender tilbage til Zion. 52:9Råb med fryd, syng med jubel, alle sammen I Jerusalems øde steder! for har trøstet sit folk, han har løskøbt Jerusalem. 52:10 har vist sin hellige arm frem for alle hedningernes øjne, og alle jordens ender skal se vores Guds frelse.
52:11Afsted, afsted! Gå bort fra den, rør ikke ved noget urent; gå væk fra dens midte[1]dvs. ud fra Babylon, rens jer, I, der bærer kar! 52:12For I skal ikke tage af sted i hast, og heller ikke forsvinde i flugt; for foran jeres ansigt går , og Israels Gud er jeres bagtrop. 52:13Se, min tjener skal handle klogt; han skal ophøjes og løftes op og blive vældig høj. 52:14Ligesom mange blev forfærdede over ham – hans udseende var så skamferet, at han ikke var som en mand, og hans skikkelse elendig, at han ikke var som et menneskebarn – 52:15sådan skal han rense mange hedninger, konger skal holde deres mund lukket for ham; for det, der ikke var fortalt dem, har de set, og det, de ikke havde hørt, har de erfaret.

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 18.11.2016