Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 52

Profeten lover Guds folk en uforskyldt og herlig befrielse gennem HERRENS tjener, 1-6; taler om, at evangeliet skal prædikes vidunderligt, 7-10; formaner de troende til at holde sig fra al urenhed og profeterer om Guds tjeners ophøjelse efter hans fornedrelse og om hedningernes omvendelse, 11-15.

52:1Vågn op, vågn op, klæd dig i din styrke, Zion! Tag din herligheds klæder på, Jerusalem, du hellige by! For ingen uomskåren eller uren skal mere komme ind i dig. 52:2Ryst støvet af dig, rejs dig, tag plads på dit sæde, Jerusalem! Gør dig løs af lænkerne om din hals, du Zions fangne datter! 52:3For sådan siger HERREN: I er solgt for intet, I skal heller ikke løskøbes med penge. 52:4For sådan siger Herren HERREN: I begyndelsen tog mit folk ned til Egypten for at være fremmed dér; og så undertrykker Assur det for intet. 52:5Og nu, hvad har jeg fået her? siger HERREN; for mit folk er bortført for intet; dets herskere hyler op, siger HERREN, og mit navn bliver spottet hele dagen. 52:6Derfor skal mit folk lære at kende mit navn; ja, derfor, på denne dag; for det er mig, der taler, se, her er jeg.
52:7Hvor herlige er fødderne på bjergene af en der kommer med er et glædeligt budskab, der forkynder fred, der kommer med glædesbudskab om noget godt, der forkynder frelse, der siger til Zion: »Din Gud er konge!« 52:8Hør, dine vægtere løfter røsten samtidigt! De jubler, for med egne øjne ser de at HERREN vender tilbage til Zion. 52:9Råb med fryd, syng med jubel, alle I Jerusalems øde steder, for HERREN har trøstet sit folk, han har løskøbt Jerusalem. 52:10HERREN har blottet sin hellige arm for alle folkenes øjne, og alle jordens ender skal se vores Guds frelse.
52:11Afsted, afsted! Gå bort fra den, rør ikke ved noget urent; gå væk fra dens midte, rens jer, I, der bærer HERRENS kar! 52:12For I skal ikke tage af sted i hast, og heller ikke forsvinde i flugt; for foran jeres ansigt går HERREN, og Israels Gud er jeres bagtrop. 52:13Se, min tjener får lykken med sig; han skal ophøjes og løftes op og blive vældig høj. 52:14Ligesom mange blev forfærdede over ham – så skamferet var hans udseende at han ikke var som en mand, og hans skikkelse at han ikke var som menneskebørn – 52:15sådan skal han rense mange folkeslag, konger skal holde deres mund lukket for ham; for det der ikke var fortalt dem, har de set, og det de ikke havde hørt, har de erfaret.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 09.12.2021