Den Frie Bibel

Esajas, kapitel 25

Guds folk priser Herren for tilintetgørelsen af dets fjender, 1-5; profeten taler om messiasrigets herlighed iblandt alle folk, 6-9; og forkynder igen tilintetgørelsen af Guds menigheds fjender, 10-12.

25:1HERREN! Du er min Gud, jeg vil ophøje dig, jeg vil bekende dit navn, for du gjorde undere; de planer, der er lagt for længe siden, er trofasthed og sandhed. 25:2For du gjorde staden til en stendynge, den faste by til en grusbunke, de fremmedes paladser er ikke længere en by; den skal aldrig mere bygges. 25:3Derfor skal et stærkt folk ære dig; vilde hedningers byer skal frygte dig. 25:4For du var den ringes styrke, den fattiges styrke, da han var grebet af angst, en tilflugt mod regnskyl, en skygge mod hede; for de vildes fnysen er som regnskyl imod en væg. 25:5Som du dæmper heden i det tørre land, dæmper du de fremmedes larm; som heden dæmpes af skyggen fra en sky, dæmpes de vildes sang.
25:6Og HERREN Zebaoth skal holde et fedt gilde for alle folkeslag på dette bjerg, et gilde med gammel vin, med fed marv, med gammel, klaret vin. 25:7Og på dette bjerg skal han fjerne sløret, som alle folkeslag er tilsløret med, og tæppet, som alle hedninger er dækket med. 25:8Han skal opsluge døden for evigt, og Herren HERREN skal tørre gråden af alle ansigter og fjerne sit folks vanære fra hele jorden; for HERREN har sagt det. 25:9Og man skal sige på den dag: »Se, dette er vores Gud, vi har håbet på ham, og han skal frelse os; dette er HERREN, vi har håbet på ham, vi vil fryde og glæde os over hans frelse.«
25:10For HERRENS hånd skal hvile over dette bjerg; men Moab skal trædes ned, som man træder halm ned i møddingpølen. 25:11Og det skal brede sine hænder ud i den, ligesom den, der svømmer, breder sine hænder ud for at svømme; og han skal trykke dets overmod ned sammen med dets hænders ranker. 25:12Og dine høje mures befæstning skal han styrte ned, vælte, slå til jorden, helt ned i støvet.

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 18.11.2016