Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 11

11:1Men der skal spire et skud frem af Isajs stub, og en kvist af hans rødder skal bære frugt. 11:2Og HERRENS Ånd skal hvile over ham, visdoms og indsigts Ånd, råds og styrkes Ånd, den Ånd der giver kundskab og frygt for HERREN. 11:3Og hans lyst skal være i frygt for HERREN, og han skal ikke dømme efter det hans øjne ser, og ikke fælde dom efter det hans ører hører. 11:4Men han skal dømme de ringe med retfærdighed og holde rettergang med retfærdighed over landets elendige; han skal slå jorden med sin munds stok og dræbe den ugudelige med sine læbers ånde. 11:5Retfærdighed skal være hans hofters bælte og trofastheden bæltet om hans lænder. 11:6Ulv skal bo sammen med lam og panter ligge sammen med kid; kalv og ungløve og fedekalv skal lejre sig sammen, og en lille dreng skal vogte dem. 11:7Ko og bjørn skal græsse sammen, deres unger skal ligge sammen, og løve skal æde strå som oksen. 11:8Spædbarn skal lege ved giftslangens hul og fravænnet barn stikke sin hånd hen til hugormens hule. 11:9De skal ikke gøre ondt og ikke ødelægge på hele mit hellige bjerg, for landet er fuld af kundskab om HERREN som vandet dækker havets bund.

Messias skal omvende hedningerne, samle jøderne og frelse dem fra deres fjender, som det skete da de drog ud af Egyptens land.

11:10Og det skal ske på den dag at folkeslag skal spørge efter Isajs rodskud, der står som et banner for folkene, og hans bolig skal være herlig.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 22.11.2021