Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 40

40:18Med hvem vil I sammenligne Gud?
Og hvilken skikkelse vil I sammenligne med ham?
40:19Gudebilledet har en håndværker støbt;
og en guldsmed beklæder det med guld
og støber sølvkæder.
40:20Den der er fattig på offergave, udvælger træ der ikke rådner;
en dygtig håndværker udsøger han sig
til at opstille et gudebillede der ikke vakler.
 
40:21Ved I ikke? Hører I ikke?
Er det ikke forkyndt for jer fra begyndelsen?
Har I ikke forstået
jordens grundlæggelse?
40:22Han er den der troner oven over jordens kreds,
mens de der bor på den, er som græshopper;
han spænder himlen ud som et slør
og har bredt den ud som et telt til at bo i.
40:23Han der gør fyrster til intet, har gjort jordens dommere til tomhed.
40:24Ja, knap er de plantet, knap er de sået,
knap har deres stikling slået rod i jorden,
så blæser han også på dem så de bliver tørre,
og en storm fører dem bort som strå.
 
40:25»Med hvem vil I sammenligne mig
så jeg skulle være hans lige?«
siger den Hellige.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 14.11.2023