Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 44

44:22Jeg har fjernet dine overtrædelser som en sky og dine synder som en tåge; vend om til mig, for jeg har løskøbt dig. 44:23Syng med jubel, I himle! for HERREN har handlet; råb højt, I jordens dybder! Råb med fryd, I bjerge, syng med jubel, du skov og hvert træ i den! For HERREN har løskøbt Jakob og viser sin herlighed i Israel. 44:24Sådan siger HERREN der har løskøbt dig og dannet dig fra moders liv: »Jeg er HERREN der har skabt alt, den der alene har spændt himlen ud; den der har bredt jorden ud; – hvem var mon sammen med mig? – 44:25den der gør sandsigernes tegn til intet og gør spåmændene til tåber; den der driver de vise tilbage og gør deres klogskab til tåbelighed; 44:26den der bekræfter sin tjeners ord og fører sine sendebuds råd ud i livet, den der siger om Jerusalem: ›Den skal bebos,‹ og om Judas byer: ›De skal bygges op; jeg vil genrejse deres ruiner;‹ 44:27den der siger om dybet: ›Bliv tør; dine floder vil jeg udtørre;‹ 44:28den der siger om Kyros: ›Min hyrde; han skal udføre alt hvad jeg vil,‹ ved at sige om Jerusalem: ›Det skal bygges,‹ og om templet: ›Din grundsten skal lægges.‹«
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 28.02.2022