Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 52

52:7Hvor herlige er fødderne på bjergene af en der kommer med er et glædeligt budskab, der forkynder fred, der kommer med glædesbudskab om noget godt, der forkynder frelse, der siger til Zion: »Din Gud er konge!« 52:8Hør, dine vægtere løfter røsten samtidigt! De jubler, for med egne øjne ser de at HERREN vender tilbage til Zion. 52:9Råb med fryd, syng med jubel, alle I Jerusalems øde steder, for HERREN har trøstet sit folk, han har løskøbt Jerusalem. 52:10HERREN har blottet sin hellige arm for alle folkenes øjne, og alle jordens ender skal se vores Guds frelse.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 09.12.2021