Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 54

54:7Et lille øjeblik forlod jeg dig,
men i stor barmhjertighed vil jeg samle dig.
54:8I overstrømmende vrede skjulte jeg et øjeblik mit ansigt for dig;
men med evig nåde forbarmer jeg mig over dig,
siger din løskøber, HERREN.
 
54:9For dette er for mig som Noas vande:
Som jeg svor
at Noas vande ikke mere skulle oversvømme jorden,
sådan har jeg svoret ikke at være vred på dig eller true dig.
54:10Om også bjergene flytter sig
og højene vakler,
så flytter min nåde sig ikke fra dig,
og min fredspagt vakler ikke,
siger HERREN, der forbarmer sig over dig.
 
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 09.01.2024