Den Frie Bibel

Salme 22

22:22Frels mig fra løvens gab
og fra bøflers horn!

Taksigelse for Guds hjælp

Du har svaret mig.
22:23Jeg vil forkynde dit navn for mine brødre,
midt i forsamlingen vil jeg lovprise dig.
22:24I som frygter HERREN, lovpris ham!
Al Jakobs sæd, I skal ære ham,
og I skal frygte ham, al Israels sæd!
22:25For han har ikke foragtet og ikke afskyet
den hjælpeløses elendighed,
og han skjulte ikke sit ansigt for ham,
men da han råbte til ham om hjælp, hørte han.
22:26Fra dig kommer min lovsang i en stor forsamling,
jeg vil indfri mine løfter foran dem som frygter ham.
22:27De ydmyge skal spise og mættes,
de som søger HERREN, skal prise ham.
Må jeres hjerte leve for evigt!
22:28Alle jordens ender skal huske på og omvende sig til HERREN,
og alle folks slægter skal kaste sig ned for dit ansigt.
22:29For kongemagten tilhører HERREN,
og han hersker over folkene.
22:30Alle jordens mægtige spiste og tilbad,
alle, der stiger ned i støvet, skal falde på knæ for hans ansigt,
og den, som ikke har holdt sin sjæl i live.
22:31Efterkommerne skal tjene ham,
der skal fortælles om Herren til efterslægten.
22:32De skal komme og forkynde hans retfærdighed
for et folk der fødes.
For han har gjort det.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 04.09.2017