Den Frie Bibel

Salme 130

Overskrift

130:1Valfartssang.

Klage

Fra det dybe råber jeg til dig, HERRE!
130:2Herre, hør på min røst,
lad dine ører være opmærksomme
på min tryglende røst.
130:3Hvis du, HERRE, vil vogte på skyld,
Herre, hvem kan så bestå?
130:4Men hos dig er tilgivelsen
for at du må frygtes.

Længselsfuld tillid

130:5Jeg håber på HERREN,
min sjæl håber,
og jeg venter på hans ord,
130:6min sjæl venter på Herren
mere end vægtere på morgenen,
vægtere på morgenen.

Salmistens vidnesbyrd

130:7Israel, vent på HERREN,
for hos HERREN er nåden°,
og megen forløsning er hos ham.
130:8Og han skal forløse Israel
fra al dets skyld.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 04.09.2017