Den Frie Bibel

Salme 84

Overskrift

84:1Til korlederen.[a]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledet af et verbum der betyder »dirigere«. Al-ha-gittit.[1]Det vides ikke hvad der er ment med dette udtryk; det kan både være en melodiangivelse og en instrumentbetegnelse.
Af Koras sønner. En salme.

Længsel efter templet

84:2Hvor elskelige er dine boliger,
Hærskarers[2]I ældre tid uoversat: »Zebaoth« !
84:3Min sjæl længtes, ja, var ved at gå til af længsel[3]Ordret: »hentæredes«.
efter forgårde,
mit hjerte og mit kød skal jublende prise[4]Oversættes ofte: »råber efter«. Det vil dog være eneste gang at dette adskillige gange forekommende verbum optræder i pi’el i den betydning i GT.
den levende Gud.
84:4Selv fuglen[5]Undertiden oversat: »spurven« har fundet et bo
og svalen en rede til sig,
hvor den har lagt sine unger:
Dine altre, Hærskarers[6]I ældre tid uoversat: »Zebaoth« ,
min konge og min Gud!
84:5Salige er de som bor i dit hus,
til stadighed skal de prise dig. Sela[b]Betydningen af dette musikudtryk, der forekommer i 39 salmer, er ukendt. Det angiver muligvis et mellemspil. Andre forslag er: gentagelse, doxologi, højere toneleje, stilhed for tilbedelse o.a.

Pilgrimmenes lykke

84:6Saligt er det menneske, hvis styrke er i dig,
på hvis hjerte det ligger at drage på valfart.[c]Ordret: »i/på hvis hjerte der er veje«. Både Septuaginta og sammenhængen støtter at der med »veje« er tænkt på valfart. Der er forskellige forslag til rettelser, bl.a. at rette: mᵊsillôt (»veje«) til: kislôt: »tillid«.
84:7Når de drager igennem Baka-dalen,
gør de den til et kildevæld,
ja, tidligregnen[7]Det er efterårets første, lette regn efter sommerens tørke. Oversættes derfor også: »efterårsregnen« skal hylle den i velsignelser.
84:8De skal gå frem fra kraft til kraft,
de skal se[d]Den masoretiske tekst lyder ordret oversat: »han skal vise sig for Gud på Zion«. Subjektet kan evt. opfattes kollektivt (»de«) eller upersonligt (»man«). Sætningen kan måske (let omskrevet) oversættes: »indtil enhver viser sig for Gud på Zion«. Ofte går man dog ud fra (som forudsat her) at verbet ikke skal være yērāʔeʰ (»han skal/vil vise sig«), men: yirʔû: »de skal se«, som i forbindelse med præpositionen ʔel (»hen til«) er udtryk for at man ser hen til én med håb. hen til Gud på Zion.

Bøn for kongen

84:9, Gud Sebaot,[e]Ordet betyder: »hærskarer«. Det optræder 285 gange i GT, og de allerfleste gange i konstruktforhold (genitiv) til (oftest oversat: »Hærskarers Herre«). Men det er ikke tilfældet her. Her står det selvstændigt og må opfattes som et af Guds navne. hør min bøn,
lyt, Jakobs Gud. Sela
84:10Se til vort skjold, Gud,
se på din salvedes ansigt.

Gud og hans tempel er livets kilde

84:11Sandelig, én dag i dine forgårde er bedre
end tusind som jeg har valgt.[f]Ofte foreslås det i stedet for bāḥartî (»som jeg har valgt«) at rette til: bᵊḥedrî: »i mit kammer« = hjemme. Men rettelsen forekommer vilkårlig.
At befinde sig ved tærsklen til min Guds hus
er bedre end at bo i ugudeliges telte.
84:12For Gud er sol og skjold,
giver nåde og ære,
intet godt nægter han dem
som vandrer i oprigtighed.
84:13Hærskarers[8]I ældre tid uoversat: »Zebaoth« ,
saligt er det menneske som stoler på dig!

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017