Den Frie Bibel

Salme 24

Overskrift

24:1En salme af David.

David lovpriser HERREN, som er herre over alle ting

HERRENS er jorden og dens fylde,
verden og dens beboere.
24:2For han grundlagde den på havene;
gjorde den fast på strømmene.

Betingelsen for at et menneske kan træde ind i Guds tempel

24:3Hvem kan gå op på HERRENS bjerg?
Hvem kan stå på hans hellige sted?
24:4Den som har uskyldige hænder og et rent hjerte;
den som ikke har rettet sin sjæl mod falskhed
og ikke har svoret bedragerisk.
24:5Han skal få velsignelse fra HERREN;
retfærdighed fra sin frelses Gud.
24:6Dette er den slægt som spørger efter ham,
de som søger dit ansigt, Jakobs Gud. Sela°

HERREN holder sejrrigt indtog i helligdommen

24:7Løft, I porte, jeres hoveder;
løft jer, I ældgamle døre,
så ærens konge kan drage ind!
24:8Hvem er denne ærens konge?
HERREN, stærk og mægtig,
HERREN, mægtig i krig.
24:9Løft, I porte, jeres hoveder;
løft jer, I ældgamle døre,
så ærens konge kan drage ind!
24:10Hvem er han, den ærens konge?
Hærskarers HERRE,
han er ærens konge! Sela
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Christian Højgaard
Dato for denne version: 17.06.2016