Den Frie Bibel

Salme 24

Overskrift

24:1En salme af David.

David lovpriser , som er herre over alle ting

er jorden og dens fylde,
verden[1]Der er især tænkt på det dyrkede land og dens beboere.
24:2For han grundlagde den på havene;
gjorde den fast på strømmene[2]I det gammeltestamentlige verdensbillede (kosmologi) opfattede man jorden som fastgjort på søjler over det store underjordiske urhav eller strømmene, som det også kan kaldes..

Betingelsen for at et menneske kan træde ind i Guds tempel

24:3Hvem kan gå op på bjerg?
Hvem kan stå på hans hellige sted?
24:4Den som har uskyldige hænder og et rent hjerte;
den som ikke har rettet sin sjæl mod falskhed
og ikke har svoret bedragerisk.
24:5Han skal få velsignelse fra ;
retfærdighed fra sin frelses Gud.
24:6Dette er den slægt som spørger efter ham,
de som søger dit ansigt, Jakobs Gud[a]Oversættelsen er usikker, for ordet »Gud« mangler i grundteksten. Det indføjes oftest med støtte i to håndskrifter og bl.a. LXX. Ellers skal der oversættes: »de som søger dit ansigt, er Jakob«. Meningen kan så være at de der kommer til templet, erkender at de ikke kan opfylde kravene, men ikke vil slippe Gud før han velsigner dem (1 Mos 32,27.). Sela.

holder sejrrigt indtog i helligdommen

24:7Løft, I porte, jeres hoveder;
løft jer, I ældgamle døre,
så ærens konge kan drage ind!
24:8Hvem er denne ærens konge?
, stærk og mægtig,
, mægtig i krig.
24:9Løft, I porte, jeres hoveder;
løft[b]Grundteksten har: »og løft (dem), I ældgamle døre«. Men med enkelte håndskrifter og bl.a. LXX forudsætter man oftest verbalformen nif’al som i v.7. jer, I ældgamle døre,
så ærens konge kan drage ind!
24:10Hvem er han, den ærens konge?
Hærskarers[3]I ældre tid oversat: »Zebaoth«. ,
han er ærens konge! Sela.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Christian Højgaard
Dato for denne version: 17.06.2016