Den Frie Bibel

Salme 121

Overskrift

121:1Sang til valfarterne.[a]Se note til Sl 120,1. Mens overskriften til alle de øvrige 14 valfartssange lyder: šîr hammaʕᵃlôt (»valfartssang«), er der her tilføjet præpositionen: lᵊ- (»til«): šîr lammaʕᵃlôt: »sang til valfarterne«.

Min hjælp kommer fra

Jeg løfter mine øjne til bjergene,
hvorfra skal min hjælp komme?
121:2Min hjælp kommer fra ,
himlens og jordens skaber.

bevarer dig

121:3Han lader ikke din fod vakle,
og han som bevarer dig, slumrer ikke!
121:4Se, han slumrer ikke
og sover ikke,
han som bevarer Israel!
121:5 er den der bevarer dig,
er din skygge
ved din højre hånd.
121:6Om dagen skal solen ikke stikke dig
eller månen om natten.
121:7 vil bevare dig fra alt ondt,
han vil bevare dit liv.[b]Den hebraiske tekst har ordet: nefeš, der ofte skal oversættes: »sjæl«, men her utvivlsomt er brugt i betydningen: »liv«. Samtidig angiver ordet dog at det drejer sig om mere end den fysiske overlevelse, nemlig om livet med Gud.
121:8 vil bevare din udgang og din indgang
fra nu af og til evig tid.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 19.04.2017