Den Frie Bibel

Salme 67

Overskrift

67:1Til korlederen.[a]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledet af et verbum der betyder »dirigere«. Med strengespil.
En salme. En sang.

Velsign!

67:2Gud være os nådig og velsigne os,
han lade sit ansigt lyse hos[b]Den hebraiske tekst har her ikke præpositionen ʔel (»over/hen imod«, 4 Mos 6,25), men: ʔēt: »hos/med«. os, Sela[c]Betydningen af dette musikudtryk, der forekommer i 39 salmer, er ukendt. Det angiver muligvis et mellemspil. Andre forslag er: gentagelse, doxologi, højere toneleje, stilhed for tilbedelse o.a.
67:3så man kan kende din vej på jorden,
din frelse blandt alle folkeslag![1]Kan også oversættes: »hedninger«, men det er næppe det der er lagt vægt på her.

Alle skal prise Gud

67:4Folkene skal prise dig, Gud,
alle folk skal prise dig.
67:5Folkeslag skal glæde sig og juble,
for du dømmer folkene retfærdigt,
og du leder folkeslag på jorden. Sela
67:6Folkene skal prise dig, Gud,
alle folk skal prise dig.

Gud har velsignet – velsign igen!

67:7Landet[2]Det er omdiskuteret om der her skal oversættes »landet« eller »jorden«. Sidstnævnte bruges dog ikke om agerjord. har givet sin afgrøde.
Gud, vor Gud, velsigne[3]yᵊvārēx kan opfattes som enten jussiv (her, som i v.2) eller som yiqtol: »vil velsigne«. Begge oversættelser giver god mening. os.
67:8Gud velsigne os,
og alle jordens ender skal frygte ham.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017