Den Frie Bibel

Salme 30

Overskrift

30:1Salme, en sang ved husets indvielse, af David.

Lovprisning for frelse fra døden

30:2Jeg vil ophøje dig, HERRE, for du har trukket mig op,
og du lod ikke mine fjender glæde sig over mig.
30:3HERRE, min Gud,
jeg råbte til dig om hjælp, og du helbredte mig.
30:4HERRE, du løftede min sjæl op fra dødsriget,
du gav mig livet tilbage fra dem som gik ned i graven.

Hele menigheden opfordres til at istemme lovsang

30:5Lovsyng HERREN, I hans fromme,
og pris hans hellige navn.
30:6Ja, et øjeblik varer hans vrede,
hans nåde hele livet.
Om aftenen gæster gråden os,
men om morgenen jubel.

Tilbageblik på egen synd og afmagt – og tillid til Gud

30:7Og jeg sagde i min tryghed:
»Jeg skal ikke vakle i evighed«.
30:8HERRE, ved din gunst har du givet mit bjerg styrke.
Du skjulte dit ansigt, jeg blev forfærdet.
30:9Til dig, HERRE, vil jeg råbe,
og Herren vil jeg bønfalde om nåde.
30:10Hvilken vinding er der ved mit blod,
ved at jeg går ned i graven?
Kan støv takke dig?
Kan det forkynde din troskab?
30:11Hør, HERRE, og vær mig nådig,
HERRE, vær min hjælper!

Afsluttende lovprisning

30:12Du har forvandlet min klage til dans for mig,
du har løst min sæk
og omgjordet mig med glæde,
30:13for at min ære må lovsynge dig og ikke tie.
HERRE, min Gud, for evigt vil jeg takke dig.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Eksegetisk layout: Mikkel Kølkær
Dato for denne version: 24.10.2022