Den Frie Bibel

Salme 30

Overskrift

30:1Salme, en sang ved husets[1]Formodentlig templets. indvielse, af David.

Lovprisning for frelse fra døden

30:2Jeg vil ophøje dig, , for du har trukket mig op,[2]Som man trækker en spand op fra brøndens dyb.
og du lod ikke mine fjender glæde sig over mig.
30:3, min Gud,
jeg råbte til dig om hjælp, og du helbredte mig.
30:4, du løftede min sjæl op fra dødsriget,
du gav mig livet tilbage fra dem som gik ned i graven.[a]Oversættelsen her følger den hebraiske konsonanttekst. Massoreterne har ved vokaliseringen angivet at der skal oversættes: »Du lod mig leve, så jeg ikke gik i graven«.

Hele menigheden opfordres til at istemme lovsang

30:5Lovsyng , I hans fromme,
og pris hans hellige navn.[3]Ordret nærmere: »ihukommelse / minde«. Men her betegner ordet erkendelse af Guds væsen. Det dækkes i bibelsk sammenhæng bedst af »navn«.
30:6Ja, et øjeblik varer hans vrede,
hans nåde hele livet.[4]Ordret: »Ja, kun et øjeblik i hans vrede, liv i hans nåde«. Der skal formodentlig underforstås »står man« eller lignende.
Om aftenen gæster[5]Ordret: »vil overnatte«. gråden os,
men om morgenen jubel.

Tilbageblik på egen synd og afmagt – og tillid til Gud

30:7Og jeg sagde i min tryghed:
»Jeg skal ikke vakle i evighed«.
30:8, ved din gunst har du givet mit bjerg[6]Dvs. mit rige og min kongemagt. styrke.[b]Man kan overveje om denne linje egentlig hører med til citatet i foregående linje af Davids overmodige udtalelse.
Du skjulte dit ansigt, jeg blev forfærdet.
30:9Til dig, , vil jeg råbe,
og Herren vil jeg bønfalde om nåde.
30:10Hvilken vinding er der ved mit blod,
ved at jeg går ned i graven?
Kan støv takke dig?
Kan det forkynde din troskab?
30:11Hør, , og vær mig nådig,
, vær min hjælper!

Afsluttende lovprisning

30:12Du har forvandlet min klage til dans for mig,
du har løst min sæk[7]Dvs. »sørgedragt«.
og omgjordet mig med glæde,
30:13for at min ære[c]Ordret blot »ære«. Normalt tilføjer man med Septuaginta »min«. Meningen må være at det er den ære Gud har løftet digteren til, der skal prise Gud. må lovsynge dig og ikke tie.
, min Gud, for evigt vil jeg takke dig.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 06.03.2016